Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA)

Dit agentschap werd in 2007 opgericht en wordt sinds 15 juli 2009 autonoom bestuurd. De taken van het agentschap vloeien voort uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie. Waar de wetenschappelijke raad van de Europese Onderzoeksraad de wetenschappelijke strategie en methodologieën vastlegt, is het agentschap ERCEA verantwoordelijk voor de uitvoering en toepassing van de financieringsactiviteiten in het kader van Horizon 2020.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Brussel

Locatie (land)

België

Grondslag

Besluit 2007/134/EG

Oprichting

24 februari 2007

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Onderzoeks- en innovatiebeleid

2.

Werkzaamheden

Het agentschap is in het kader van het Horizon 2020 belast met de uitvoering van de volgende taken:

 • 1. 
  Uitvoering van het jaarlijks werkprogramma, dat vooraf wordt opgesteld door de wetenschappelijke raad en wordt aangenomen door de Europese Commissie
 • 2. 
  Oproepen plaatsen voor het indienen van voorstellen die in aanmerking komen voor financiering
 • 3. 
  Informatievoorziening voor en ondersteuning aan inschrijvers
 • 4. 
  Beoordeling door middel van collegiale toetsing organiseren
 • 5. 
  Opstellen en beheren van subsidieovereenkomsten zoals beschreven in het Financieel Regelement van de EU
 • 6. 
  Ondersteuning bieden aan de wetenschappelijke raad van de ERC

3.

Organisatie

Het agentschap wordt bestuurd door een directeur en een leidinggevend comité, bestaande uit vijf personen, dat wordt benoemd door de Europese Commissie. In het leidinggevend comité zitten onder andere wetenschappers en Directeuren-Generaal van aanverwante DG's.