Mr. H.G.J.M. (Henk) Beckers

foto Mr. H.G.J.M. (Henk) Beckers
bron: Hans Kouwenhoven

Zuid-Limburger uit een familie van burgemeesters, die voor de VVD vier jaar in de Eerste Kamer zat. Werd opgeleid tot notaris en was daarna werkzaam bij het Kadaster, onder meer als lid van de raad van bestuur. Was ook vier jaar gemeenteraadslid in 's-Hertogenbosch. Als Eerste Kamerlid hield hij zich met name bezig met pensioenen, sociale zekerheid en alcoholwetgeving. Verder maakte hij deel uit van de onderzoekscommissie naar privatiseringen en verzelfstandiging van overheidsdiensten.

VVD
in de periode 2011-2015: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Henricus Gerardus Josephus Maria (Henk)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Mheer, 30 mei 1944

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1966

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • lid Raad van Bestuur Kadaster, van 1994 tot 2004
  • lid gemeenteraad van 's-Hertogenbosch, van 16 maart 2006 tot 11 maart 2010
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
  • adviseur bij/van Stichting Ondernemersklankbord, vanaf 2006
  • lid Startersplatform, gemeente 's-Hertogenbosch, vanaf 2008

vorige (2/7)
  • lid Raad van Toezicht Thuiszorg, van 2002 tot 2004
  • voorzitter toezichthoudend orgaan woningcorporatie "Huis en Erf", van 2004 tot 2006

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
plaatsvervangend lid parlementaire commissie Onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 4 oktober 2011 tot november 2012

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was burgemeester van Mheer en van Sint-Geertruid (1938-1974). Ook zijn grootvader en overgrootvader bekleedden dat ambt.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.