Politieke situatie in 27 EU-landen beschreven

Lidstaten Europese Unie vanaf 1 februari 2020 - Wikipedia/Rob984
Bron: Wikipedia/Rob984

Alle 27 landen van de EU zijn democratieën, maar de wijze waarop de democratie in de lidstaten functioneert, verschilt nogal. Niet alle landen hebben dezelfde staatsvorm, er zijn verschillende kiesstelsels en het aantal politieke partijen in het parlement varieert. Ook de politieke stabiliteit verschilt van land tot land.

Bij het Montesquieu Instituut zijn beknopte beschrijvingen gemaakt van de politieke situatie in de 27 EU-landen. Daarin komen als elementen naar voren:

  • Wie regeert er op dit moment en welke partijen vormen het kabinet?
  • Welke belangrijke politieke ontwikkelingen waren er de afgelopen jaren?
  • Wat is de staatsvorm en hoe is de macht verdeeld?
  • Welke kiesstelsel is er?
  • Wat zijn momenteel de belangrijkste politieke partijen?
  • Wat is het huidige kabinet?
  • Hoe was de zetelverdeling in het parlement?
  • Welke kabinetten waren er de afgelopen jaren?

Inhoudsopgave van deze pagina: