Sophie in 't Veld tegen voorkeursbehandeling gezinnen met kinderen

vrijdag 16 juli 2010

Meer dan een kwart van de huishoudens in de EU zijn eenpersoonshuishoudens. Deze groep groeit en bestaat vooral uit vrouwen en ouderen. In de EU wordt echter te weinig rekening gehouden met de eenpersoonshuishoudens, stelt Europarlementariër Sophie in 'Veld (D66). Discriminatie tegen alleenstaanden moet dan ook tegen gegaan worden.

Sophie in 't Veld heeft vragen gesteld aan de Europese Commissie, omdat zij zich afvraagt waarom het beleid zich voornamelijk richt op het ondersteunen van gezinnen met kinderen. Deze gezinnen worden gesteund door bijvoorbeeld subsidies voor kinderopvang en ouderschapsverlof. Hoewel zij hier niet tegen is, is Sophie in 't Veld wel van mening dat op deze manier gezinnen bevoordeeld worden. Hierbij kan gedacht worden aan de toegang tot huisvesting, verzekeringen en erfbelasting. Zo is het moeilijker voor een burger om geld te erven van een persoon die hij/zij verzorgd heeft tijdens de laatste levensfase, dan voor een familielid van deze persoon.

Volgens Sophie in 't Veld mag het beleid van de EU echter niet tot doel hebben burgers te stimuleren meer kinderen te krijgen. Daarnaast erkent De Europese Commissie dat eenpersoonshuishoudens een grotere kans hebben om onder de armoedegrens terecht te komen.