Eerste Kamer lanceert vernieuwde website Europapoort.nl

dinsdag 20 april 2010, 14:59

De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft dinsdag 20 april haar vernieuwde website EuropaPoort.nl gelanceerd. Kamervoorzitter René van der Linden verklaarde dat de Eerste Kamer een traditie hoog te houden heeft als het gaat om de parlementaire betrokkenheid bij Europa: ‘De website EuropaPoort is hiervan sinds jaar en dag de meest zichtbare uitdrukking’.

Op deze site vinden Kamerleden en andere geïnteresseerden namelijk informatie over de Europese wetgevings- en beleidsdossiers die bij de Eerste Kamer in behandeling zijn. De vernieuwde site geeft ook inzicht in de nieuwe werkwijze van de Eerste Kamer op grond van het Verdrag van Lissabon.

Niet alleen voorstellen van de Europese Commissie en de Europese Raad, maar ook de voortgang van de behandeling in het Europees Parlement wordt per commissie in beeld gebracht. Dat geldt eveneens voor commentaren van nationale parlementen, overheden, adviesraden en belanghebbende organisaties op Europese voorstellen. Daarnaast geeft EuropaPoort zicht op de activiteiten van interparlementaire bijeenkomsten en publicaties van organen van de Europese Unie.

In de nieuwe opzet biedt EuropaPoort de gebruikers een breed menu, waarmee snel inzicht wordt verkregen in Europese dossiers die door de Eerste Kamer in behandeling zijn genomen. De bezoeker van de site kan hiermee de voortgang van de parlementaire behandeling op de voet volgen. Daarnaast vervult EuropaPoort de functie van klankbord naar burgers en organisaties in Nederland. Zij kunnen via de site aangeven of en waarom een Europees beleidsinitiatief door de Eerste Kamer in behandeling zou moeten worden genomen.

Een essentiële verbetering in de vernieuwde site is de volledige integratie van de databases van EuropaPoort met die van de algemene website van de Eerste Kamer. Het voordeel hiervan is een centraal en éénduidig beheer van alle relevante documenten. Bovendien voorziet de site in een heldere toelichting op begrippen en wetgevingsprocedures.

De EuropaPoort is ontwikkeld in nauwe samenwerking met PDC Informatie Architectuur.