Drs. T. (Tamara) van Ark

De link naar de uitgebreide versie van deze biografie is verlopen. U ziet nu de publieksversie.

foto Drs. T. (Tamara) van Ark
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotograaf Arenda Oomen

Tamara van Ark (1974) was van 9 juli 2020 tot en met 3 september 2021 minister voor Medische zorg in het kabinet-Rutte III. Daarvoor was zij vanaf 27 oktober 2017 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mevrouw Van Ark was van 27 juni 2010 tot 26 oktober 2017 en van 31 maart tot 3 september 2021 Tweede Kamerlid voor de VVD. In haar eerste Kamerperiode was zij onder meer woordvoerster langdurige zorg, thuiszorg, emancipatie en homo-emancipatiebeleid. Mevrouw Van Ark was wethouder van de in 2010 gevormde gemeente Zuidplas en zij was dat eerder in Nieuwerkerk aan den IJssel. Daarvoor werkte zij als teamchef van de Dienst sociale zaken in Rotterdam-Feijenoord.

VVD
in de periode 2010-2021: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Tamara (Tamara)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 11 augustus 1974

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/11)

 • wethouder (van werk en inkomen, inburgering, WMO, volksgezondheid, jeugdbeleid en P&O) van Nieuwerkerk aan den IJssel, van 2004 tot 1 januari 2010
 • wethouder (van financiën, economische en sociale zaken en ontwikkeling Zuidplaspolder) van Zuidplas, van 1 januari 2010 tot 16 juni 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 26 oktober 2017
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (onder meer belast met Participatiewet, Wajong, kinderopvang, armoedebestrijding en arbeidsomstandigheden), van 26 oktober 2017 tot 9 juli 2020
 • minister voor Medische Zorg, van 9 juli 2020 tot 3 september 2021 (minister zonder portefeuille)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 31 maart 2021 tot 4 september 2021
 • eigenaar SH'Ark, vanaf juli 2022
 • voorzitter Federatie Landbouw en Zorg, vanaf december 2023

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. Participatiewet (incl. Bijstand, WSW); 2. Wajong; 3. Kindregelingen; 4. Kinderopvang; 5. armoede en schuldhulpverlening; 6. Algemene nabestaandenwet; 7. Europees Sociaalfonds; 8. Sociale Verzekeringsbank; 9. re-integratie; 10. discriminatie arbeidsmarkt; 11. arbeidsomstandigheden en 12. Inspectie en toezicht
 • Was als minister onder andere belast met geneeskundige zorg (cure), zorgverzekeringswet en zorgtoeslag, toezicht voedselkwaliteit, beroepen en opleidingen en arbeidsmarktbeleid zorg, preventie, gezondheidsbescherming, kwaliteitsbeleid, medische biotechnologie, genees- en hulpmiddelen, drugsbeleid en sportbeleid
 • Was vanaf 25 september 2020 tevens belast met gehandicaptenzorg en coördinatie arbeidsmartktbeleid in de zorg

(in)formateurschap(pen)
 • 'verkenner' namens de Tweede Kamer bij kabinetsformatie, van 25 maart 2021 tot 1 april 2021 (samen met Wouter Koolmees)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/6)
 • voorzitter Schoonmakend Nederland, vanaf juni 2023
 • lid Raad van Advies De Normaalste Zaak, vanaf februari 2024

vorige (2/5)
 • dementierapporteur, van september 2022 tot 1 januari 2024 (in opdracht van Alzheimer Nederland)
 • lid Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050, van 8 juli 2022 tot januari 2024

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 april 2015 tot 26 oktober 2017

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Zuidplas Helpt
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrijheid werkt

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Zij was in 2010-2012 woordvoerster langdurige zorg (AWBZ, thuiszorg, welzijn)
 • Nam in 2013 de (mede)verdediging van Anouchka van Miltenburg over van een door Boris van der Ham en drie anderen ingediend initiatiefvoorstel tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkel-feitconstructie. Het wetsvoorstel is door beide Kamers aanvaard. (32.476)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • In 2020 verwierp de Eerste Kamer een door haar verdedigd wetsvoorstel over het uit de Participatiewet schrappen van een afwijkende behandeling van bloedverwanten in de tweede graad die een gezamenlijk huishouden voeren, waarbij sprake is van zorgbehoefte. (35.174)
 • Bracht in september 2020 samen met de minister en staatssecretaris van VWS een brief uit over de brede aandachtspunten op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn. Het gaat daarbij onder meer om: vergroten werkplezier, beter roosteren, minder administratieve lasten, verminderen werkdruk, doorgroeimogelijkheden en beter startsalaris. Er komt budget voor een bonus van netto 500 euro vanwege de inspanningen tijdens de coronacrisis. $O 29282/25295-411
 • Liet in 2021 het forensisch bureau Grant Thornton onderzoek doen naar de door VWS verleende opdracht aan de non-profitorganisatie SHA (Stichting Hulptroepen Alliantie) van Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel voor de levering van medische beschermingsmiddelen. In juni dat jaar volgde een vervolgopdracht aan Deloitte (forensische accountants) voor onderzoek naar de gehele deal, in het bijzonder naar de constructie via een door Van Lienden c.s. opgerichte afzonderlijke commerciële BV (Relief Good Alliance).

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2020 een wet (Stb. 173) tot stand tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong. Diverse maatregelen moeten ervoor zorgen dat meer werken loont, dat Wajongers altijd terug kunnen vallen op de Wajong en dat Wajongers hun uitkering behouden als zij onderwijs volgen. Het bestaande systeem van verschillende regelingen in de Wajong bleek te ingewikkeld. (35.213)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Nam vanaf eind juli 2021 zes weken verplichte rust op doktersadvies vanwege nekklachten en besloot op 4 september ontslag te nemen als minister

verkiezingen
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 nummer 2 op de VVD-kandidatenlijst. Kreeg 73.125 voorkeurstemmen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.