Transportmaatregelen in verband met Vogelpest in Roemenië

Met dank overgenomen van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gepubliceerd op vrijdag 19 maart 2010, 17:01.

Eerder deze week is in Roemenië het vogelgriepvirus H5N1 aangetroffen. Het gaat om een aantal zeer kleine bedrijfjes op een eiland aan de kust van de Zwarte Zee. Alle dieren zijn inmiddels geruimd, er is een vervoersverbod ingesteld, een beschermingsgebied van drie kilometer en een toezichtgebied van tien kilometer.

De VWA heeft vastgesteld dat er sinds de uitbraak zeven transporten met Aviaire Influenza-gevoelige dieren of producten vanuit Roemenië naar Nederland zijn gekomen, in alle gevallen vanaf locaties die tenminste 200 km van het eiland af liggen.

Op grond van EU regelgeving is in Nederland onmiddellijk de dubbele reiniging en ontsmettingsmaatregel van kracht: minister Verburg van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft bekendgemaakt dat per direct transportauto's waarmee naar, in of vanuit Roemenië levend pluimvee of broedeieren zijn vervoerd en die leeg terugkomen, onmiddellijk na terugkomst in Nederland een extra reiniging en ontsmetting moeten ondergaan. Dit op basis van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten. Op de website van LNV is de regeling te raadplegen.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit