Overzicht inhuldigingen koning

Zodra mogelijk vindt na aanvaarding van het koninklijk gezag de beëdiging en inhuldiging van de nieuwe Koning plaats in Amsterdam. Dat gebeurt in een openbare Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. De inhuldiging vindt plaats in de Nieuwe Kerk op de Dam.

De eedaflegging werd steeds gevolgd door een toespraak van de vorst(in). In 1948, 1980 en 2013 werd de rede met een toespraak beantwoord door de voorzitter van de Verenigde Vergadering. In 1814 had de voorzitter van de Vergadering van Notabelen, baron Van Nagell, voorafgaand aan de eedaflegging door de vorst al een rede gehouden. De 474 notabelen legden gezamenlijk de eed af.

Op de Verenigde Vergadering waarin de inhuldiging plaatsvindt, is artikel 53 van het reglement van orde van die vergadering van toepassing. Dat bepaalt dat alleen hoe de Voorzitter eventueel moet worden vervangen, wie Griffiers zijn, wat er met archivering van stukken moet gebeuren en dat er een commissie van in- en uitgeleide kan worden benoemd.

Tot nu toe vonden de volgende Verenigde Vergadering plaats tot inhuldiging van de nieuwe koning. Op 16 maart 1815 hield koning Willem I wel een rede voor de Staten-Generaal na aanvaarding van het koningschap een dag eerder, maar dit was geen inuldiging.

30 maart 1814

inhuldiging van Willem I als soeverein vorst (soeverein vorst sinds 6 december 1813)

21 september 1815

inhuldiging van Willem I als koning (in Brussel) (koning sinds 16 maart)

28 november 1840

inhuldiging van koning Willem II (koning sinds 7 oktober)

12 mei 1849

inhuldiging van koning Willem III (koning sinds 17 maart)

6 september 1898

inhuldiging van koningin Wilhelmina (meerderjarig koningin sinds 31 augustus)

6 september 1948

inhuldiging van koningin Juliana (koningin sinds 4 september)

30 april 1980

inhuldiging van koningin Beatrix (koningin sinds 30 april)

30 april 2013

inhuldiging van koning Willem-Alexander (koning sinds 30 april)


Meer over