Kok: risico's door ING niet goed ingeschat

donderdag 28 januari 2010

Oud-ING-commissaris Wim Kok verdedigde tegenover de Commissie-De Wit het bij ING gehanteerde systeem van risicobeheersing. Daar schortte in zijn ogen niet zo veel aan, maar niettemin moest ook hij erkennen dat het systeem uiteindelijk toch tekort schoot. Bovendien was er bij alle banken te veel 'kortetermijndenken'.

Kok zag het te ruime monetaire beleid in de VS, het overdreven vooruitgangsgeloof en een opeenstapeling van risico's als oorzaken van de kredietcrisis. Hij hekelde grote kredietbeoordelaars als Moody's en Standard & Poor's. Die brachten ING ertoe in de VS voor ruim € 30 miljard aan risicovolle gebundelde hypotheekleningen te kopen. Kok verdedigde het beloningssysteem van ING. Dat was noodzakelijk omdat de bank anders internationaal zou zijn overvleugeld.

Oud-commissaris van ABN Amro Trude Maas bepleitte een actievere rol van de commissarissen bij hun toezichthoudende rol. Ook de oud-topman van die bank, Jan Kalff, vindt dat commissarissen verstand van bankzaken moeten hebben. Oud-president-commissaris Aernout Loudon van ABN Amro vindt echter dat toezicht op complexe bankproducten juist een taak voor de raad van bestuur is.

Tijdens de verhoren van Kalff en Loudon kwam ook de overname van ABN Amro in 2007 aan de orde. Beide voormalige topmannen keerden zich fel tegen de rol die het kabinet daarbij speelde. Zij stelden dat minister Bos nooit een verklaring van geen bezwaar had mogen afgeven voor het opsplitsen en het in het buitenlandse handen komen van de voor de Nederlandse economie zo belangrijke bank.

bron: Het Financieele Dagblad, 29 januari 2010


Eerder nieuws over de verhoren