Artikel 76:

75
Artikel 76
77

De in de hoofdstukken 4 en 5 bedoelde handelingen alsmede de in artikel 74 bedoelde maatregelen tot vaststelling van regels voor administratieve samenwerking op de door die hoofdstukken bestreken gebieden worden vastgesteld:

  • a) 
    op voorstel van de Commissie, of
  • b) 
    op initiatief van een kwart van de lidstaten.