Artikel 51:

50
Artikel 51
52

De protocollen en bijlagen bij de Verdragen maken een integrerend deel daarvan uit.