Wetsvoorstel over extra Nederlandse zetel Europees Parlement ingediend

dinsdag 8 december 2009, 10:00

Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel ingediend om de toedeling van de extra Nederlandse zetel in het Europese Parlement te regelen. De extra zetel is een gevolg van het Verdrag van Lissabon.

Uitgangspunt bij de toedeling is dat alleen partijen die al in het Parlement zitting hebben in aanmerking komen. Er is gekozen voor een aparte wet, los van de Kieswet, die op 1 september 2014 vervalt.

Praktisch betekent de wet dat de extra (26e) zetel aan de PVV zal worden toegekend.

bron: kamerstuk 32.226