JTI Innovative Medicines 2 (IMI 2)

Gemeenschappelijke Onderneming IMI

Dit is een gezamenlijk technologie-initiatief van de Europese Unie. Het werd in februari 2008 officieel gelanceerd. Doel van het initiatief is om de Europese bio-farmaceutische sector nieuw leven in te blazen door Europa aantrekkelijker te maken als bestemming voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling. De Gemeenschappelijke Onderneming richt zich daarbij voornamelijk op het zo snel mogelijk beschikbaar maken van nieuwe medicijnen volgens de hoogste veiligheidsnormen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

IMI (Innovative Medicines Initiative) valt met ingang van 2014 (IMI 2) onder Horizon 2020. Het budget voor de periode 2014-2021 bedraagt 3,276 miljard euro, waarvan €1,638 miljard uit het EU-budget en €1,425 miljard van de EFPIA (Europese Federatie van Verenigingen van Farmaceutische Bedrijven). De overige €213 miljoen wordt bijgedragen door andere industrieën en organisaties uit het vakgebied van de medische wetenschappen. Tussen 2008 en 2013 viel IMI onder het zevende kaderprogramma voor onderzoek (KP7) en beschikte het over een budget van ongeveer 2 miljard euro, waarvan de helft afkomstig uit KP7.

IMI werd onder het zesde kaderprogramma voor onderzoek opgericht als Europees Technologieplatform voor Innovatieve Medicijnen. De activiteiten van het technologieplatform worden binnen de Gemeenschappelijke Onderneming voortgezet door EFPIA, de Europese Federatie van Verenigingen van Farmaceutische Bedrijven, die de belangen van de farmaceutische industrie vertegenwoordigt. EFPIA is evenals IMI is gevestigd in Brussel.

2.

Subsidie aanvragen

Uitnodigingen voor het indienen van voorstellen vindt u op de website van IMI:

Het Expertisecentrum Internationaal Onderzoek en Innovatie ondersteunt bedrijven die willen deelnemen aan Horizon 2020.