JTI Fuel Cells and Hydrogen 2 (FCH2)

JTI Fuel Cells and Hydrogen

Deze gemeenschappelijke onderneming voert een programma van activiteiten uit in Europa voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie op het gebied van brandstofcellen en waterstof ('Fuel Cells and Hydrogen'). De activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met belanghebbenden uit de industrie, zoals kleine en middelgrote ondernemingen, onderzoekscentra, universiteiten en regio's. De onderneming is in 2004 opgericht in het kader van het gezamenlijk technologie-initiatief (GTI) 'Brandstofcellen en Waterstof' en vernieuwd in 2014.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

FCH heeft tot taak om de overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerde economie naar een op waterstof gebaseerde economie in de Europese Unie soepel te laten verlopen en om de Europese Unie op dit terrein een voortrekkersrol te laten vervullen. Waterstof- en brandstofceltechnologieën kunnen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van toekomstige duurzame energiesystemen en bijdragen aan de continuïteit van de Europese energievoorziening, een betere luchtkwaliteit en een vermindering van de klimaatverandering.

De Gemeenschappelijke Onderneming FCH maakte tot 2014 deel uit van het Zevende Kaderprogramma voor onderzoek van de Europese Gemeenschap (KP7) en valt met ingang van 2014 onder Horizon 2020. Het programma is een van de gezamenlijke technologie-initiatieven die door de Europese Commissie in het leven zijn geroepen om publiek-private samenwerkingsverbanden voor onderzoek op Europees niveau te bevorderen. De Europese Commissie stelt voor de periode 2014-2020 maximaal €700 miljoen beschikbaar voor FCH2 uit het Horizon 2020-budget.

2.

Subsidie aanvragen

Oproepen voor projectvoorstellen worden gepubliceerd op de website van JTI Fuel cells and Hydrogen: