JTI Clean Sky 2 (Clean Sky)

Clean Sky Joint Undertaking

Dit is een gezamenlijk technologie-initiatief van de Europese Commissie en de Europese luchtvaartindustrie. Clean Sky richt zich op het vergroenen en verduurzamen van de luchtvaart door de ontwikkeling van nieuwe technologie. Het samenwerkingsverband is juridisch gezien een Gemeenschappelijke Onderneming van de EU.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Clean Sky is in het leven geroepen om nieuwe technologieën te ontwikkelen die de invloed van de luchtvaart op het milieu en het klimaat moeten reduceren. Het is de bedoeling geluidsoverlast rondom vliegvelden terug te dringen en een bijdrage te leveren aan een schoner milieu door vermindering van CO2-uitstoot. Ook Nederlandse bedrijven nemen actief deel aan het Clean Sky-programma.

Clean Sky is met ingang van 2014 (Clean Sky 2) een onderdeel van Horizon 2020. Het programma is een van de gezamenlijke technologie-initiatieven (GTI's) die door de Europese Commissie zijn geïntroduceerd om publiek-private samenwerkingsverbanden voor onderzoek op Europees niveau te bevorderen.

In de periode 2014-2023 heeft Clean Sky 2 de beschikking over een budget van €4,05 miljard, waarvan €1,8 miljard uit Horizon 2020.

2.

Subsidie aanvragen

Oproepen voor projectvoorstellen worden gepubliceerd op de website van JTI Clean Sky 2.

JTI Clean Sky 2 - calls