Freie Demokratische Partei (FDP)

De Vrije Democratische Partij (FDP) is de in 1948 opgerichte liberale partij van Duitsland. De partij staat centrumrechts in het politieke spectrum. De partij is vergelijkbaar met de VVD, maar heeft ook kenmerken van D66.

De FDP staat voor een liberale economie. Dit houdt in dat de partij zo min mogelijk overheidsbemoeienis wil op economisch gebied. Wat de standpunten betreft op het gebied van bijvoorbeeld burgerlijke vrijheden staat de partij juist voor een grotere rol van de overheid.

De partij staat positief ten opzichte van de Europese Unie en is verbonden met de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa. In 2019 behaalde zij 5,4% van de stemmen, de zesde partij van Duitsland.

Meer informatie