Europarlementsleden in de parlementaire commissies benoemd

De parlementaire commissies zijn samengesteld. Hieronder vindt u de namen van de Belgische en Nederlandse leden per commissie (de namen van de volledige leden, dus niet van de plaatsvervangers). De commissieleden kiezen zelf hun voorzitter en ondervoorzitters. Dat gebeurt voor sommige commissies vandaag nog; de andere doen dat maandag 20 juli.

 • I. 
  Commissie buitenlandse zaken (76 leden)

I.B. Subcommissie veiligheid en defensie (30 leden)

 • Johannes Cornelis van BAALEN (ALDE, NL)
 • Véronique DE KEYSER (S&D, BE)
 • Annemie NEYTS-UYTTEBROECK (ALDE, BE)

II. Commissie ontwikkelingssamenwerking (30 leden)

 • Thijs BERMAN (S&D, NL)
 • Frank VANHECKE (NA, BE)

III. Commissie internationale handel (29 leden)

 • Geen Nederlandse of Vlaamse leden

IV. Begrotingscommissie (44 leden)

VI. Commissie economische en monetaire zaken (48 leden)

VII. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (50 leden)

VIII. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (64 leden)

IX. Commissie industrie, onderzoek en energie (55 leden)

XI. Commissie vervoer en toerisme (45 leden)

XII. Commissie regionale ontwikkeling (49 leden)

XIII. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (45 leden)

 • Jean-Claude MARCOURT (S&D, BE)

XIV. Commissie visserij (24 leden)

 • Geen Nederlandse of Belgische leden

XV. Commissie cultuur en onderwijs (32 leden)

XVI. Commissie juridische zaken (25 leden)

 • Geen Nederlandse of Belgische leden

XVII. Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (55 leden)

XVIII. Commissie constitutionele zaken (25 leden)

 • Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE)

XIX. Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (35 leden)

XX. Commissie verzoekschriften (35 leden)

 • Judith A. MERKIES (S&D, NL)

Stemming: 16 juli 2009