Europarlementsleden in de parlementaire commissies benoemd

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 16 juli 2009, 11:54.

De parlementaire commissies zijn samengesteld. Hieronder vindt u de namen van de Belgische en Nederlandse leden per commissie (de namen van de volledige leden, dus niet van de plaatsvervangers). De commissieleden kiezen zelf hun voorzitter en ondervoorzitters. Dat gebeurt voor sommige commissies vandaag nog; de andere doen dat maandag 20 juli.

 • I. 
  Commissie buitenlandse zaken (76 leden)
 • Thijs BERMAN (S&D, NL)
 • Véronique DE KEYSER (S&D, BE)
 • Ria OOMEN-RUIJTEN (EPP, NL)
 • Frank VANHECKE (NA, BE)

I.B. Subcommissie veiligheid en defensie (30 leden)

 • Johannes Cornelis van BAALEN (ALDE, NL)
 • Véronique DE KEYSER (S&D, BE)
 • Annemie NEYTS-UYTTEBROECK (ALDE, BE)

II. Commissie ontwikkelingssamenwerking (30 leden)

 • Thijs BERMAN (S&D, NL)
 • Frank VANHECKE (NA, BE)

III. Commissie internationale handel (29 leden)

 • Geen Nederlandse of Vlaamse leden

IV. Begrotingscommissie (44 leden)

 • Jean-Luc DEHAENE (EPP, BE)
 • Isabelle DURANT (GREENS/EFA, BE)
 • V. 
  Commissie begrotingscontrole (29 leden)

VI. Commissie economische en monetaire zaken (48 leden)

VII. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (50 leden)

VIII. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (64 leden)

IX. Commissie industrie, onderzoek en energie (55 leden)

 • Ivo BELET (EPP, BE)
 • Philippe LAMBERTS (GREENS/EFA, BE)
 • Kathleen VAN BREMPT (S&D, BE)
 • X. 
  Commissie interne markt en consumentenbescherming (39 leden)

XI. Commissie vervoer en toerisme (45 leden)

 • Peter van DALEN (ECR, NL)
 • Saïd EL KHADRAOUI (S&D, BE)
 • Mathieu GROSCH (EPP, BE)
 • Dirk STERCKX (ALDE, BE)

XII. Commissie regionale ontwikkeling (49 leden)

XIII. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (45 leden)

 • Jean-Claude MARCOURT (S&D, BE)

XIV. Commissie visserij (24 leden)

 • Geen Nederlandse of Belgische leden

XV. Commissie cultuur en onderwijs (32 leden)

XVI. Commissie juridische zaken (25 leden)

 • Geen Nederlandse of Belgische leden

XVII. Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (55 leden)

XVIII. Commissie constitutionele zaken (25 leden)

 • Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE)

XIX. Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (35 leden)

 • Emine BOZKURT (S&D, NL)
 • Marije CORNELISSEN (GREENS/EFA, NL)
 • Jean-Claude MARCOURT (S&D, BE)
 • Frédérique RIES (ALDE, BE)
 • Sophia in 't VELD (ALDE, NL)

XX. Commissie verzoekschriften (35 leden)

 • Judith A. MERKIES (S&D, NL)

Stemming: 16 juli 2009