Enquête: wat verklaart de lage opkomst bij de Europese verkiezingen?

vrijdag 19 juni 2009, 18:00

De Europese verkiezingen zijn voorbij, de eerste conclusies zijn getrokken. Het Europees Parlement Bureau Nederland en de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland nodigen u uit om uw analyses en meningen met hen te delen. Hiermee willen zij een een overzicht krijgen van de lessen die uit de campagne getrokken kunnen worden. Doel is deze conclusies niet verloren te laten gaan, maar actief in nieuwe plannen voor de komende vijf jaar om te zetten.

Zij hebben een daarom een enquête opgesteld. Centrale stelling is:

De opkomst bij de Europese verkiezingen van 4 juni was gemiddeld lager dan bij andere verkiezingen.

U kunt bij een aantal factoren aangeven in hoeverre u denkt dat deze van invloed zijn geweest op het opkomstpercentage bij deze verkiezingen. Bij elke vraag kunt u een toelichting geven.

Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.