Conferentiereeks Markt en Moraal

ontwerp conferentie markt en moraal

In samenwerking met onder andere het Duitsland Instituut Amsterdam organiseerde het Montesquieu Instituut in het voorjaar van 2009 een conferentiereeks over de moraliteit van de hedendaagse markt. Dit door de huidige financiële crisis buitengewoon actuele vraagstuk werd tijdens een drietal congressen onder de loep genomen.

De conferenties, 20 april en 14 en 15 mei, vonden plaats op bijzondere locaties in Den Haag en Amsterdam. Vooral de huidige staat en de toekomst van het Rijnlandse model, evenals de nieuwe verantwoordelijkheden van bestuurders en bedrijfsleven kwamen aan bod tijdens de redevoeringen van de verschillende prominente sprekers.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Conferenties

20 april, Nieuwe Kerk, Den Haag

´Rijnlands kapitalisme in crisistijd´

De discussie rond de toekomst van het kapitalisme is levendiger dan ooit. Nu de kredietcrisis in de Verenigde Staten is uitgemond in een wereldwijde recessie staan de vaak als tegenpolen afgeschilderde Rijnlandse en Angelsaksische modellen weer volop in de aandacht. De recente verschuivingen in het economische landschap brengen enkele belangrijke vragen met zich mee: wat zijn de nieuwe verantwoordelijkheden van belangengroepen, aandeelhouders en de overheid? En hoe gaan zij hiermee om?

Met Kurt Biedenkopf, oud-premier van de Duitse deelstaat Saksen, Laurens-Jan Brinkhorst, voormalig minister van Landbouw en Economische Zaken, en Donald Kalff, bestuursvoorzitter van Immpact en adviseur bij Roland Berger.

Klik hier voor meer informatie over deze conferentie.

14 mei, Eerste Kamer, Den Haag

´Naar een sociaal gezicht van de Europese markteconomie: de her- en opwaardering van het Rijnlandse model´

Het Rijnlands model bepaalt al 60 jaar het economisch gezicht van Duitsland en Nederland. Nu de financiële crisis ook in Europa flink om zich heen grijpt is de gebundelde ervaring van Duitsland en Nederland met dit sociaal economische model van grote waarde. Deze ervaring, aangevuld met wat geleerd kan worden van de recente flirt met het Angelsaksisch model, kan wellicht als leidraad dienen voor een Europese toekomst waar de balans tussen markt en moraal beter bewaakt blijft.

Met onder anderen Jürgen Rüttgers, premier van Noord-Rijnland-Westfalen en Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Nederlandse Sociaal-Economische Raad.

'Masterclass - De toekomst van het Rijnlands model in Europa'

Een Masterclass voor gevorderde studenten en jonge onderzoekers in het kader van de conferentiereeks. Deze Masterclass heeft op 14 mei in de ochtend plaats gevonden. Met Wim Voermans, Anton Hemerijck, Paul Tang en Raymond Gradus.

15 mei, Beurs van Berlage, Amsterdam

´Moraal in de bestuurskamer: lessen trekken uit de crisis´

De spanning tussen markt en moraal wordt dagelijks beleefd door topmanagers en topondernemers. Er kunnen belangrijke lessen getrokken worden uit hun ervaringen en verantwoordelijkheden. Hoe onderscheiden Europese bedrijven zich? Hoe is de Europese manier van zakendoen beïnvloed door de vrije markteconomie, globalisering en de huidige recessie? Hoeveel ruimte is er onder bestuurders voor het morele geweten?

Met onder anderen Ben Noteboom, topfunctionaris en bestuursvoorzitter van Randstad Uitzendbureau en Rudy Stroink, algemeen directeur van TCN.

2.

Deelname

Deelname is gratis.