Europarlementariër Els de Groen presenteert boek over haar ervaringen in het Europees Parlement

dinsdag 3 maart 2009

Den Haag (PDC) - Woensdag 4 maart om 14:00 presenteerde Europarlementariër Els de Groen in perscentrum Nieuwspoort haar boek "Een moeras vol krokodillen"over haar ervaringen de laatste vierenhalfjaar in het Europees Parlement.

In die tijd heeft zij bij de EU bijna 800 miljoen euro bespaard en er toe bijgedragen dat er een verdere 500 miljoen werd bevroren. Niet gebonden aan partijdiscipline kon ze opereren zoals zij het voor juist hield en ze werd daarom meer als een activiste dan als politica beschouwd. Haar onorthodoxe optreden leverde haar in Bulgarije de bijnaam "kwaaie smeris" op. Ruim 160 artikelen en tientallen tv- en radio-optredens maakten haar de bekendste Europarlementariër op de Balkan.

Omdat de media in Bulgarije voor een zeer groot deel in de handen zijn van een ex-kopstuk van de geheime dienst, leidde haar aanpak van corrupte en machtmisbruik tot een grote haat- en lastercampagne in de pers. Op haar initiatief werd een begin gemaakt met het openen van de geheime archieven, waarbij bekend werd dat een aantal voormalige geheime agenten nu nog steeds aan de kranen van de macht zitten en EU-gelden incasseren.

Op de bres voor mensenrechten neemt Els de Groen als lid voor de Commissie voor Burgerlijke Vrijheden in Rome geen blad voor de mond. In de Italiaanse senaat viel haar toespraak bij de senatoren van Lega Nord en Popolo della Liberta (Berlusconi) slecht en leidde deze haast tot een handgemeen. Omdat één parlementariër een live verbinding met een radiostation had ontstond er in het hele land commotie. 

In het boek komt ook de breuk met Paul van Buitenen aan de orde.