Centrale Financiën Instellingen (CFI)

De uitvoeringsorganisatie CFI was een zelfstandig bedrijfsonderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat erop toezag dat financiële middelen rechtmatig en efficiënt worden toegekend aan instellingen voor onderwijs, onderzoek en verzorging.

In 2010 is CFI gefuseerd met de Informatie Beheer Groep tot de Dienst Uitvoering Onderwijs.