Home > Politieke partij > Partijen in Tweede en Eerste Kamer > Democraten 66 > Mr. Hans van Mierlo Stichting (VMS)

Mr. Hans van Mierlo Stichting (VMS)

Het wetenschappelijk bureau van D66 wil een verbinding onderhouden tussen de wetenschap en de politiek. De Mr. Hans van Mierlo Stichting (sinds 2011 vernoemd naar D66-politicus Hans van Mierlo ) verricht zelf geen wetenschappelijk onderzoek maar fungeert als kritisch podium. Door onder meer het organiseren van debatten en lezingen en het uitbrengen van publicaties, probeert de stichting bij te dragen aan een breder politiek inzicht onder burgers. De stichting richt zich met name op mensen met een sociaal-liberale interesse.

Daarnaast werkt de Mr. Hans van Mierlo Stichting aan de verdieping van het gedachtegoed van de partij. Kernwoorden daarbij zijn inhoudelijke betrokkenheid en politieke distantie. Hiertoe is de zogenaamde Permanente Programmacommissie opgericht. Deze commissie, bestaande uit een voorzitter, algemeen coördinator en secretaris, werkt aan de invulling van het D66-partijprogramma. Vanuit de stichting worden tevens diverse opleidingen en trainingen voor leden en D66-functionarissen georganiseerd.

Overige activiteiten

Opinieblad 'Idee'

De Mr. Hans van Mierlo Stichting heeft een eigen tijdschrift, 'Idee'. Dit opinieblad verschijnt zes keer per jaar en bevat achtergrondartikelen over uiteenlopende onderwerpen. Elk nummer bevat een special met meerdere artikelen over hetzelfde thema. Idee fungeert als podium voor auteurs van zowel binnen als buiten D66.

Publicaties

De Mr. Hans van Mierlo Stichting publiceert verschillende rapporten. Dat kunnen notities van experts of expertgroepen zijn, zoals de publicaties in de reeks 'Sociaal-Liberale Perspectieven'. Op de site van de stichting zijn een drietal publicaties over onderwijs beschikbaar. De overige (en oudere) publicaties van de stichting kunnen besteld worden in de D66-webshop.

Sociaal-liberale lezing

De Mr. Hans van Mierlo Stichting organiseert jaarlijks een sociaal-liberale lezing voor leden en niet-leden. In deze lezing behandelt een internationale spreker een inhoudelijk aspect van het sociaal-liberale gedachtegoed. De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met IDEE en het Internationaal Democratisch Initiatief.


Meer over