Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe (JASMINE)

Dit gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds (kortweg: JASMINE) had als doel startende ondernemers makkelijker geld te laten lenen via microkredieten. Daardoor moesten nieuwe ondernemingen sneller van de grond komen. Het programma liep van 2007-2013.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Veel startende ondernemers ondervinden nog problemen bij het aangaan van leningen. De EU bood in het kader van het JASMINE-initiatief zelf geen micro-financiering aan: het doel was het ontwikkelen van de mogelijkheden van andere aanbieders (in de lidstaten) om dit te doen. Via technische assistentie werd de bedrijfsvoering van instellingen die zelf microfinanciering aanbieden, ondersteund.

JASMINE richtte zich met name op kleine bedrijven, sociaal buitengesloten mensen en etnische minderheden.

Verstrekking van microkrediet gebeurde in eerste instantie vooral veel in ontwikkelingslanden. De vraag ernaar in de EU was echter ook groot, met name van mensen die kleine ondernemingen opzetten in de dienstensector, zoals computerexperts, glazenwassers, tuiniers en verzorgers van mensen of dieren. Bij microkrediet in de EU ging het gemiddeld om een lening van ca. 7.700 euro.

Het initiatief bestond uit twee acties:

  • het verzoek aan de lidstaten om hun institutionele, juridische en commerciële randvoorwaarden op zo'n manier aan te passen dat het aantrekkelijker werdom aanbod van microkredieten te ontwikkelen
  • een organisatie op Europees niveau die zorgde voor expertise en ondersteuning bij de ontwikkeling van instellingen voor microkrediet (banken uitgezonderd). Het Europees Investeringsfonds (EIF) was door de Europese Commissie aangewezen om de technische assistentie aan microkredietinstellingen te organiseren.

De Europese Unie heeft nog een ander initiatief op het gebied van microkrediet: JEREMIE. JASMINE kon worden gezien als een stimulans voor de ontwikkeling van een groot aanbod van microkrediet, terwijl JEREMIE als doel heeft om kennis beschikbaar te stellen bij o.a. het verstrekken van microkredieten. 

JASMINE droeg bij aan de EU2020-strategie voor een sterke en duurzame economie met veel werkgelegenheid, omdat het mensen stimuleerde te ondernemen. Bovendien kregen werklozen ook meer kansen om, als zelfstandigen, weer aan de slag te gaan.