Invloed van EU-landen bij de VN loopt terug

Een recent rapport van een denktank over externe betrekkingen luidt de noodklok over de mate waarin de EU er in slaagt draagvlak te vinden binnen de VN voor mensenrechtenkwesties. Het rapport vermeldt de recente tegenslagen voor de EU wat betreft voorgestelde maatregelen voor Zimbabwe en Darfur als voorbeelden van deze tanende invloed. Onlangs ging een EP-delegatie naar de Algemene Vergadering van de VN in New York. Wij bekijken hoe de EU ermee worstelt om de mensenrechtenagenda te beïnvloeden.

Het rapport, opgesteld door de denktank Europese Raad over Buitenlandse Betrekkingen, stelt dat de EU wat mensenrechten betreft terrein verliest aan Rusland en China.

Aan het einde van de jaren negentig kregen de EU-landen voor hun voorstellen nog steun van meer dan tweederde van de leden. Deze steun is nu geslonken tot minder dan de helft. De steun voor China en Rusland is de afgelopen tien jaar juist toegenomen van rond de 50% tot ongeveer 75%.

Rusland en China laten hiermee volgens het rapport "hun diplomatieke vaardigheid in het bespelen van het VN-systeem zien". De afnemende invloed van de EU-landen bij de VN is duidelijk in drie forums: de Algemene Vergadering, de Raad voor de mensenrechten en de Veiligheidsraad.

De EU en de VN

  • De 27 EU-landen zijn afzonderlijk lid van de Verenigde Naties. De landen van de Unie zijn samen met haar bondgenoten goed voor 20% van de leden. De EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten vertegenwoordigen gezamenlijk een derde van de leden van de VN-Veiligheidsraad.