Home > Advies en onderbouwing > Toezicht en controle > Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De NZa is een zelfstandig bestuursorgaan, gelieerd aan het ministerie van VWS, dat toezicht houdt op alle zorgmarkten in Nederland. Hierbij let het onder andere op de beheersing van kosten en de juiste uitvoering van wetten.

Taken en bevoegdheden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt op alle zorgmarkten toezicht op zowel de zorgaanbieders als verzekeraars.

De NZa let op de beheersing van de kosten door de zorgaanbieders. Hiertoe heeft het de bevoegdheid om te bepalen welke zorg aanbieders in rekening mogen brengen en wat het maximaal mag kosten.

Daarnaast controleert de Nza of wetten goed uitgevoerd worden door zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Zo mag een zorgverzekeraar niemand weigeren en moeten zorgaanbieders duidelijke informatie geven over de prijs en kwaliteit van de zorg.

De NZa heeft drie rollen: als marktmeester zorgt de NZa voor de juiste ordening van de zorgmarkten, als toezichthouder grijpt ze in als de belangen van de consumenten in het gedrang komen en tenslotte is ze een onafhankelijke adviseur voor publieke instanties.

Geschiedenis

De NZa bestaat sinds 1 oktober 2006 en is opgericht naar aanleiding van de komst van het nieuwe Nederlandse zorgstelsel in 2006. De NZa komt voort uit het College tarieven gezondheidszorg (CTG) en het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ).

Beide colleges richtten zich op de beheersing van de totale kosten via bekostiging van zorgverleners en het bewaken van goede uitvoering van verzekeringswetten in de zorg. Hoewel die taken blijven bestaan, is het accent in het werk van de NZa verschoven van uitvoering naar het pro-actief vaststellen van voorwaarden voor marktwerking en de handhaving daarvan.


Meer over