Zalm gaat kosten Koninklijk Huis onderzoeken

vrijdag 22 augustus 2008, 9:29

Oud-minister Zalm gaat een werkgroep leiden die de kosten van het Koninklijk Huis in kaart gaat brengen. Afgelopen jaar bleken deze kosten ondoorzichtig te zijn. Weliswaar kijgen enkele leden van het Koninklijk Huis een uitkering, maar daarnaast blijken verschillende ministeries ook allerlei andere kosten te maken ten behoeve van de koningin en haar familie.

In juni kondigde minister-president Balkenende de komst van deze werkgroep al aan. De werkgroep moet een nieuwe methodiek voor de begroting van het Huis der Koningin voorbereiden. Opzet daarbij is dat deze begroting vanaf 2010 niet alleen de grondwettelijke uitkeringen noemt, maar ook de functionele kosten die nu nog door de verschillende ministeries worden gedragen. Te denken valt daarbij aan vliegreizen en het onderhoud van de Groene Draeck. Totdat dat geregeld is zullen de declaraties van het Konininklijk Huis via Balkenende lopen.

bron: ANP, brief premier aan Tweede Kamer dd. 10 juni 2008