De wereld ligt aan je voeten: Erasmus Mundus 2.0

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 1 juli 2008.

Iedereen kent het Erasmus uitwisselingsprogramma: al meer dan twee decennia hielp het meer dan 1,5 miljoen Europese studenten om in een ander Europees land te studeren. Erasmus Mundus is een nieuwer studentenmobiliteit- en een academisch samenwerkingsprogramma dat sinds 2004 bestaat. Het verstrekt beurzen aan studenten uit derde landen om in de EU te studeren en aan studenten uit de EU om hun licht op te steken bij universiteiten buiten de EU.

Eramus Mundus gaat de tweede fase in die vanaf 2009 tot 2013 zou moeten lopen. Op 24 juni nam de commissie Cultuur en onderwijs een verslag over de tweede fase van het programma aan van het Franse parlementslid Marielle De Sarnez (ALDE). De parlementsleden zullen in de herfst hierover beslissen.

Tweerichtingsverkeer: geven en nemen

Het Erasmus Mundus programma - Mundus is het Latijnse woord voor wereld - is een programma voor samenwerking en mobiliteit. Het bevordert het uitgeven van gezamenlijke diploma's, samenwerking tussen universiteiten en mobiliteit voor studenten, onderzoekers en academische staf door middel van de door de EU gefinancierde beurzen.

Het programma beoogt mobiliteit in beide richtingen: wederzijdse uitwisseling van ervaring, academische kennis en onderwijs van uitstekende kwaliteit. Het programma zorgt ervoor dat hooggekwalificeerde studenten en de beste onderzoekers vanuit de hele wereld diploma's of ervaring in de EU kunnen krijgen.

Om hoeveel mensen en geld gaat het?

In de periode 2004-2008 werden er 4424 beurzen aan studenten uit derde landen verstrekt en 323 universiteiten namen deel aan het programma (265 Europese universiteiten en 58 uit derde landen). De begroting voor de periode 2009-2013 bedraagt 950 miljoen euro.

Het opleiden van toekomstige leiders

De Sarnez zei na de stemming: "Het doel is niet om een leegloop van slimme mensen te organiseren maar om toekomstige generaties van nieuwe landen op te leiden." De bedoeling is om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling van onderwijs in de landen buiten de EU en ervaring te delen zodat deze studenten hun opgedane kennis kunnen verspreiden na hun terugkomst. Het gaat ook om het aantrekkelijker maken van universiteiten in de EU zodat studenten uit derde landen eerder voor Europese dan voor Amerikaanse universiteiten zullen kiezen.

Gemakkelijkere uitwisselingen en meer talen

In de tweede fase zijn er meer beurzen voor Europese studenten; er is een intensievere samenwerking met de Westelijke Balkan; er komt een internet portal; er is meer hulp van de delegaties van de EU voor studenten uit derde landen voorzien.

Om uitwisselingen gedurende de tweede fase van Eramus Mundus te vergemakkelijken, stelden de parlementsleden voor dat:

  • de lidstaten overwegen om specifieke visa voor begunstigden van het Erasmus Mundus programma te introduceren;
  • de begunstigden het minstens zes maanden van te voren te horen moeten krijgen als een beurs wordt toegekend;
  • de maximumbedragen voor beurzen moeten worden verhoogd;
  • studenten de mogelijkheid zouden moeten krijgen om minstens twee Europese talen te leren;
  • speciale aandacht moet worden geschonken aan mensen met leerproblemen, handicaps, met een arme achtergrond of van een minderheid;
  • een betere geografische balans moeten worden nagestreefd.

Wil je ook aan het programma deelnemen?

Mindaugas uit Litouwen die 6 maanden aan de universiteit van Kiev in de Oekraïne studeerde geeft als advies aan toekomstige uitwisselingsstudenten: "Wees nieuwsgierig en aarzel niet om een beurs aan te vragen." Belek uit Kirgizië studeerde aan de universiteit van Vilnius in Litouwen. Hij zegt: "Ik ben er zeker van dat het me zal helpen om een baan te vinden". Voor meer informatie, klik op de links hieronder of neem contact op met het bureau buitenland van je universiteit.

REF.: 20080627STO32885