TU Delft (TUD)

Logo TU Delft

De TU Delft is de oudste technische universiteit van Nederland en wil één van de toonaangevende wetenschappelijke instellingen zijn op het gebied van technologie, infrastructuur en duurzaamheid. De TU Delft werkt aan het ontwikkelen van grensverleggende wetenschappelijke inzichten die moeten leiden tot noodzakelijke technologische doorbraken. Internationale samenwerking, het aantrekken van talent en een combinatie van onderwijs en onderzoek zijn daarbij randvoorwaarden. Complexe sociale kwesties worden op een multidisciplinaire wijze benaderd. De TU Delft wil met haar expertise helpen om maatschappelijke problemen op te lossen.

Aan de universiteit studeren circa 20.000 studenten en werken ruim 2600 wetenschappers. Onderzoeks- en onderwijsgebieden zijn bouwkunde, civiele techniek en geowetenschappen, elektrotechniek, wiskunde en informatica, industrieel ontwerpen, lucht- en ruimtevaarttechniek, techniek, bestuur en management, technische natuurwetenschappen en werktuigbouwkunde, maritieme techniek en technische materiaalwetenschappen. De TU Delft heeft een botanische tuin, een universiteitsmuseum, een mineraal-geologisch museum en een verzameling microbiologische manuscripten en tekeningen.

De TU Delft werd opgericht in 1842 als Koninklijke Academie, de opleiding voor burgerlijke ingenieurs. In 1864 werd de Academie omgevormd tot Polytechnische School. Behalve waterstaatkundige ingenieurs werden dan ook architecten en ingenieurs voor weg-, scheeps- en mijnbouw en werktuigbouwkunde opgeleid. In 1905 werd de academische status verleend en veranderde de naam in Technische Hogeschool Delft. Na de totstandkoming van de nieuwe Wet op het wetenschappelijk en hoger onderwijs in 1986 werd de naam gewijzigd in Technische Universiteit Delft. Bekende wetenschappers die in Delft studeerden, waren de Nobelprijswinnaars Van 't Hof en Van der Meer, de architect Hertzberger, de uitvinder Horowitz en de waterstaatkundige Lely.