Verklaring van EU Voorzitterschap over Fitna

dinsdag 1 april 2008, 10:00

28 maart 2008

Het Voorzitterschap van de Europese Unie ondersteunt de verklaring van de Nederlandse regering naar aanleiding van het uitkomen van de film Fitna van Geert Wilders volledig.

In de Europese Unie en haar lidstaten geldt het principe van vrijheid van meningsuiting dat een onderdeel uitmaakt van onze waarden en tradities. Desalniettemin, moet dat recht gebruikt worden met inachtneming van respect voor andere religies en overtuigingen. We moeten vasthouden aan de universele waarden van wederzijdse tolerantie en respect. We zijn van mening dat werken zoals de hierboven genoemde film geen ander doel hebben dan het oproepen tot haat.

Niet door geweld, maar door een open dialoog van meningen onder de bescherming van de vrijheid van meningsuiting, kan wederzijds begrip worden verdiept en wederzijds respect worden opgebouwd.

De EU en haar lidstaten zijn in het kader van het Europees jaar van de interculturele dialoog actief bezig met het promoten van dialoog, wederzijds begrip en respect door middel van bestaande mechanismes en nieuwe initiatieven.

bron:  http://eu2008.si/en

EU Presidency statement on the release of the film 'Fitna'