Europees Vluchtelingenfonds II

Met dank overgenomen van EU monitor.

Het tweede Europees Vluchtelingenfonds (EVF II) beoogde lidstaten te ondersteunen bij het opvangen van vluchtelingen en het toepassen van eerlijke en effectieve asielprocedures.

Voor de periode 2008-2013 was er een bedrag van 628 miljoen euro beschikbaar. Onder de lidstaten werd 566 miljoen euro verdeeld en 62 miljoen euro was beschikbaar voor activiteiten op Europees niveau. Nederland ontving in 2006 2,5 miljoen euro als co-financiering van de Europese Commissie.

Het nieuwe EVF trad per 1 januari 2008 in werking en is per 31 december 2013 opgehouden te bestaan.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Het EVF introduceerde in 2008 ondersteuning voor drie nieuwe activiteiten. Deze activiteiten waren:

  • het vergroten van de capaciteit voor het verwerken van asielstromen
  • het vinden van een duurzame oplossing voor vluchtelingen en ontheemden die volgens de UNCHR-standaard in aanmerking komen voor opname in een van de EU-lidstaten
  • het vrijwillig gelijkmatig opnemen van vluchtelingen en ontheemden door EU-lidstaten

2.

Subsidie aanvragen

In principe konden alle organisaties in aanmerking komen voor een bijdrage uit EVF II. De Europese Commissie schrijft jaarlijks een tender uit, waarop organisaties voorstellen kunnen indienen.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit EVF II golden voorwaarden, zoals:

  • het project moest op non-profit basis zijn
  • maximaal de helft van het geld mocht bijgedragen zijn door de Europese Unie
  • projecten mochten niet afwijken van nationale beleidsprioriteiten
  • minimale omvang van het project was 150.000 euro

3.

Na 2013

Het Europees Vluchtelingenfonds en drie andere migratiefondsen zijn in de begrotingsperiode 2014-2020 niet teruggekeerd. In plaats daarvan zijn het nieuwe Asiel- en Migratiefonds en het Interne Veiligheidsfonds opgezet.