Opening van de zitting - Mededelingen en agendawijzigingen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 28 november 2007.

De voorzitter opent de zitting en het Parlement neemt de agenda aan.

Opening van de zitting en mededelingen

Ondervoorzitter Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU (EVP-ED, EL) opent de zitting en zegt dat Bogdan KLICH (EVP-ED, PL) en Barbara KUDRYCKA (EVP-ED, PL) afstand doen van hun EP -zetel omdat zij zijn benoemd in de Poolse regering. De voorzitter feliciteert hen met hun benoeming.

Het Parlement bekrachtigt het mandaat van Lily JACOBS (PES, NL), nu haar geloofsbrieven zijn goedgekeurd.

De voorzitter verwelkomt een delegatie van het Afghaanse parlement op de tribune. Het Europees Parlement betreurt de recente aanslagen waarbij zes Afghaanse parlementsleden omkwamen alsmede enkele burgers, onder wie iemand die een jaar geleden een bezoek heeft gebracht aan Straatsburg.

Vaststelling agenda

De stemming over het verslag Ortuondo Larrea over de interoperabiliteit van het communautaire spoorwegsysteem wordt uitgesteld tot december.

De PES-fractie verzoekt de resolutie over de economische partnerschapsovereenkomsten uit te stellen tot de decemberzitting in Straatsburg. De EVP-ED-fractie gaat hiermee akkoord, maar wil ook de stemming over een resolutie over het referendum in Venezuela uitstellen tot december.

Het verzoek van de PES wordt aangenomen, dat van de EVP-ED afgewezen.

Aldus stelt het Parlement de definitieve agenda vast.

Datum: 28 november 2007

 

REF.: 20071128IPR13999