Voortbestaan Raad van Europa onzeker

maandag 15 oktober 2007, 10:00

Den Haag (PDC) - Het voortbestaan van de Raad van Europa, de mensenrechten-organisatie van 47 Europese landen, is door geldgebrek in gevaar. Dit stelt het rapport dat tijdens de oktobervergadering van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa is aangenomen.

Oorzaak van het geldgebrek ligt bij het Hof van de Mensenrechten in Straatsburg dat steeds meer geld kost. Deze extra kosten gaan uiteindelijk ten koste van de parlementaire assemblee.

Naast het tekort aan financiële middelen heeft de Raad van Europa recentelijk ook te kampen met veel wrevel over het onlangs opgerichte Agentschap voor Grondrechten in Wenen dat vergelijkbare activiteiten uitvoert en nu al over meer kapitaal beschikt.

Om de toekomst van de Raad van Europa veilig te stellen hebben nationale parlementariërs afgesproken bij hun regering om een verhoging van het budget te vragen.

Bron: Nederlands Dagblad, 13 oktober 2007