Ledenparticipatie in politieke partijen

Politieke partijen spelen een centrale rol bij het uitdragen en ontwikkelen van ideeën, bij het bepalen van standpunten en bij de rekrutering van volksvertegenwoordigers. Daarvoor kennen zij eigen procedures en vormen van organisaties. Bij vrijwel alle partijen kunnen leden invloed uitoefenen.

De wijze waarop die medezeggenschap wordt geregeld, verschilt echter vaak. In onderstaand overzicht staat per partij welke invloed de leden van een partij op de besluitvorming hebben.

De laatste jaren hebben diverse partijen kiezers meer invloed gegeven, bijvoorbeeld doordat zij direct de lijsttrekker en/of partijvoorzitter kunnen kiezen. Van oudsher hebben leden van D66 de meeste (directe) invloed op de interne besluitvorming. Bij andere partijen spelen lokale en regionale afdelingen soms nog een belangrijke rol.

De Partij voor de Vrijheid (PVV) kent geen leden en dus ook geen besluitvorming door leden.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Vaststellen verkiezingsprogramma

partij

wijze

toelichting

CDA

ledencongres

congres waarbij alle leden van de partij stemrecht hebben

PvdA

afgevaardigdencongres

congres waarin alleen afgevaardigden uit de afdelingen stemrecht hebben

SP

afgevaardigdencongres

congres waarin alleen afgevaardigden uit de afdelingen stemrecht hebben

VVD

algemene vergadering

De gezamelijke vergadering van de vergadering van afgevaardigden en de algemene ledenvergadering. Van elk onderwerp is bepaald door welk van deze twee vergadering het besluit genomen wordt. In de regel wordt over poltieke onderwerpen de beslissing genomen door de algemene ledenvergadering en over de statuten en reglementen door de vergadering van afgevaardigden.

PVV

door partijleider

 

GroenLinks

ledencongres

congres waarbij alle leden van de partij stemrecht hebben

ChristenUnie

afgevaardigdencongres

congres waarin alleen afgevaardigden uit de afdelingen stemrecht hebben

D66

ledencongres

congres waarbij alle leden van de partij stemrecht hebben

PvdD

ledencongres

congres waarbij alle leden van de partij stemrecht hebben

SGP

afgevaardigdencongres

congres waarin alleen afgevaardigden uit de afdelingen stemrecht hebben

DENK

niet bekend

-

FvD

algemene vergadering

toegankelijk voor alle leden

2.

Verkiezing lijsttrekker

partij

wijze

toelichting

CDA

ledencongres

congres waarbij alle leden van de partij stemrecht hebben

PvdA

ledenreferendum

is in principe bindend, maar kan overruled worden door congres om zwaarwegende (meestal procedurele) redenen en met 2/3 meerderheid

SP

afgevaardigdencongres

congres waarin alleen afgevaardigden uit de afdelingen stemrecht hebben

VVD

ledenreferendum

 

PVV

n.v.t.

 

GroenLinks

ledenreferendum

 

ChristenUnie

afgevaardigdencongres

congres waarin alleen afgevaardigden uit de afdelingen stemrecht hebben

D66

stemming per post/
ledencongres

 

PvdD

ledencongres

congres waarbij alle leden van de partij stemrecht hebben

SGP

afgevaardigdencongres

congres waarin alleen afgevaardigden uit de afdelingen stemrecht hebben

DENK

niet bekend

 

FvD

algemene vergadering

toegankelijk voor alle leden

3.

Vaststellen kandidatenlijsten

partij

wijze

toelichting

CDA

afdelingen/
ledencongres

 

PvdA

afgevaardigdencongres

congres waarin alleen afgevaardigden uit de afdelingen stemrecht hebben

SP

afgevaardigdencongres

congres waarin alleen afgevaardigden uit de afdelingen stemrecht hebben

VVD

ledenreferendum

 

PVV

door partijleider

 

GroenLinks

ledencongres

congres waarbij alle leden van de partij stemrecht hebben

ChristenUnie

afgevaardigdencongres

congres waarin alleen afgevaardigden uit de afdelingen stemrecht hebben

D66

ledenreferendum

 

PvdD

ledencongres

congres waarbij alle leden van de partij stemrecht hebben

SGP

afdelingen/
partijbestuur

 

DENK

niet bekend

 

FvD

algemene vergadering

toegankelijk voor alle leden

4.

Besluit over regeringsdeelname

partij

wijze

toelichting

CDA

Tweede Kamerfractie

 

PvdA

afgevaardigdencongres

congres waarin alleen afgevaardigden uit de afdelingen stemrecht hebben

SP

niet geregeld

 

VVD

kamerfractie

 

PVV

niet geregeld

 

GroenLinks

niet geregeld

 

ChristenUnie

Tweede Kamerfractie

 

D66

ledencongres

congres waarbij alle leden van de partij stemrecht hebben

PvdD

niet geregeld

 

SGP

niet geregeld

 

DENK

niet geregeld

 

FvD

niet geregeld

 

5.

Verkiezing partijvoorzitter

partij

wijze

toelichting

CDA

ledencongres

congres waarbij alle leden van de partij stemrecht hebben

PvdA

ledenreferendum

 

SP

afgevaardigdencongres

congres waarin alleen afgevaardigden uit de afdelingen stemrecht hebben

VVD

algemene vergadering

De gezamelijke vergadering van de vergadering van afgevaardigden en de algemene ledenvergadering. Van elk onderwerp is bepaald door welk van deze twee vergadering het besluit genomen wordt. In de regel wordt over poltieke onderwerpen de beslissing genomen door de algemene ledenvergadering en over de statuten en reglementen door de vergadering van afgevaardigden.

PVV

n.v.t.

 

GroenLinks

ledencongres

congres waarbij alle leden van de partij stemrecht hebben

ChristenUnie

afgevaardigdencongres

congres waarin alleen afgevaardigden uit de afdelingen stemrecht hebben

D66

ledencongres

congres waarbij alle leden van de partij stemrecht hebben

PvdD

ledencongres

congres waarbij alle leden van de partij stemrecht hebben

SGP

afgevaardigdencongres

congres waarin alleen afgevaardigden uit de afdelingen stemrecht hebben

DENK

niet bekend

 

FvD

algemene vergadering

toegankelijk voor alle leden


Meer over