EUROSTARS

Dit artikel 185-initiatief van de Europese Unie heeft als doel het ondersteunen van onderzoeks- en innovatieprogramma's van kleine en middelgrote bedrijven (MKB). Samenwerking op nationaal en Europees niveau moet hiermee op zowel het publieke als het private vlak worden versterkt. Binnen dit programma krijgen onderzoeksteams van bedrijven de kans om samen te werken met collega-experts uit de rest van Europa.

Voor Eurostars 2, het Eurostars-programma dat van 2014-2020 loopt, is het budget flink gestegen, tot 1.1 miljard euro. Ook het aantal deelnemende landen is gestegen, naar 34 in totaal. Nederland haalt ruim 18 miljoen euro per jaar uit het programma, dat nu onderdeel uitmaakt van de Europa 2020-strategie.

De vorige periode, tussen 2007-2013, had het fonds in totaal een waarde van 800 miljoen euro. De Europese Commissie droeg 100 miljoen bij, 22 EU-lidstaten en vijf andere landen die betrokken waren bij het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek droegen 300 miljoen bij. Daarnaast kwam ook nog een bijdrage uit het bedrijfsleven van 400 miljoen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Het doel van dit programma is om verder te gaan dan alleen de onderzoeksprogramma's zelf, en ook het management en de wetenschappelijke en financiële aspecten van onderzoeksprojecten te integreren.

In het kort zal samenwerking op de volgende gebieden gestimuleerd worden:

  • wetenschappelijke integratie; gemeenschappelijke definitie van prioriteiten, gemeenschappelijke selectie van projecten en de evaluatie daarvan, op basis van kwaliteit en economische impact
  • integratie van management door het vormen van een specifieke managementstructuur waarin besluiten sneller genomen worden
  • financiële integratie; omvat een meerjarig financieringsplan

EUROSTARS richt zich voornamelijk op:

  • projecten met meerdere partners uit meerdere landen, geleid door MKB-bedrijven, maar open voor andere types van deelnemers (zoals universiteiten, grote bedrijven e.d.)
  • MKB-bedrijven die zich veel bezighouden met Onderzoek en Ontwikkeling (R&D)
  • MKB-ondernemingen die marktgericht Onderzoek en Ontwikkeling beogen, met als doel commerciële resultaten op de middellange termijn

2.

Subsidie aanvragen

Internationale samenwerkingsverbanden met minimaal één onderzoeksgericht MKB-bedrijf en één partner uit een ander EUREKA-land kunnen in aanmerking komen voor subsidie. EUREKA is een Europees netwerk voor marktgerichte Onderzoek en Ontwikkeling waar ruim 40 landen lid van zijn.

Binnen twee jaar na afronding van het EUROSTARS-project moet een verkoopbaar product of proces gereed zijn.