Nederland Transparant

Nederland Transparant was de Nederlandse afdeling van Europa Transparant en richtte zich daarmee vooral op het het aan de kaak stellen van corruptie en fraude. Nederland Transparant werd eind 2004 opgericht door Paul van Buitenen na het succes van Europa Transparant bij de Europese verkiezingen van 2004. Van Buitenen werd in 1999 bij de internationale pers bekend door onthullingen over budgettaire misstanden bij de Europese Commissie.

De lijsttrekkers bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 waren Gerrit de Wit en Alexander Brom. Nederland Transparant heeft bij deze verkiezingen geen zetels in de Tweede Kamer behaald.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Beginselen

Transparantie, integriteit, openheid en verantwoording waren de kernpunten uit het beginselprogramma van de partij. De partij benadrukte het belang van het onderzoeken en bestrijden van (maatschappelijke) misstanden, fraude, corruptie en manipulaties.

Nederland Transparant liet zich niet in het 'hokje' links of rechts stoppen en wilde een einde maken aan het 'politiek correct' handelen. Volgens de partij beperkt politieke correctheid het debat en het zorgt ervoor dat het onmogelijk is om (ongewenste feiten) aan het licht te brengen.

Nederland Transparant streefde naar een grote verandering in ons democratisch staatsbestel en vernieuwing van het rechtsbestel.

2.

Verkiezingsprogramma 2006

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 waren:

  • betere besteding van het overheidsgeld
  • verruiming van de publieke bestuurdersaansprakelijkheid
  • veranderen van de ambtelijke zwijgplicht naar spreekplicht
  • aanpassing van eisen die gesteld worden aan veiligheid, zorg en onderwijs
  • direct gekozen burgemeester en minister-president
  • invoering van correctief referendum
  • maximering zittingstermijn voor bestuurders en volksvertegenwoordigers in dezelfde functie.

3.

Kerngegevens

Opgericht:

2004

Oprichter:

Paul van Buitenen

Kiezers:

2.318 (22 november 2006)


Meer over

Kijk voor meer informatie over Nederland Transparant op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.