Partijvoorzitters SDAP

De grote SDAP -voorman Pieter Jelles Troelstra was van 1895-1897 ook voorzitter van deze partij. De eerste SDAP-voorzitter in 1894 was Henri Polak . Koos Vorrink was van 1934-1946 de laatste SDAP-voorzitter. Daarna werd hij voorzitter van de PvdA .

Markante partijvoorzitters

J.J. (Koos) Vorrink

Charismatische sociaaldemocratische voorman in het interbellum en in de eerste naoorlogse jaren. Aanvankelijk onderwijzer. Leidde met veel bezieling de socialistische jeugdbeweging AJC en was voorzitter van de SDAP en na de oorlog van de PvdA. Was actief in het verzet, onder andere bij 'Het Parool'. In 1945-1946 regeringscommissaris voor het toezicht op politieke delinkwenten. Fel anticommunistisch en daarom ook onderwerp van een communistische lastercampagne. In de Tweede Kamer defensiewoordvoerder van de PvdA. Goed organisator, maar met een autoritaire stijl.

W.H. (Willem) Vliegen

Eén van de grote voormannen van de sociaaldemocraten in de eerste helft van de twintigste eeuw. Was typograaf en propagandist in Limburg en werd later redacteur van dagblad Het Volk. Als politicus voor alles een pragmatisch reformist en in 1913 daarom voorstander van regeringsdeelname van de SDAP. Keerde zich in 1918 ook tegen Troelstra's revolutiepoging . Naast Kamerlid en partijvoorzitter tevens wethouder in Amsterdam. Eenvoudige arbeider, die zich door zelfstudie opwerkte tot een welsprekende afgevaardigde die goed gedocumenteerde betogen hield. Geschiedschrijver van de vooroorlogse sociaaldemocratie. Ook buiten eigen kring gerespecteerd.

P.J. (Pieter Jelles) Troelstra

De grote voorman van de sociaaldemocraten aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Was advocaat in Leeuwarden en richtte in 1894 met 11 anderen de SDAP op. Kwam in 1897 met Van Kol in de Tweede Kamer en werd, ondanks de afkeer die anderen van zijn denkbeelden hadden, al snel erkend als goed politiek debater. In 1901 niet herkozen, maar in 1902 teruggekeerd via een Amsterdams district. Was een goed spreker zowel in het parlement als bij massabijeenkomsten. Soms kregen zijn emoties - hij had een tamelijk zwak zenuwgestel - de overhand, waardoor hij onbezonnen reageerde. Het beste voorbeeld daarvan is zijn revolutiepoging in november 1918 . Bleef desondanks zeer populair bij zijn achterban. Was ook Fries dichter.

Overzicht

fotonaam partijvoorzitter SDAPaanvang functieeinde functie
Afbeelding Vorrink, J.J.J.J. (Koos) Vorrink 1934-04-011946-02-09
Afbeelding Oudegeest, J.J. (Jan) Oudegeest 1927-12-171934-04-01
Afbeelding Polak, Dr. H.H. (Henri) Polak 1926-04-001927-12-17
Afbeelding Vliegen, W.H.W.H. (Willem) Vliegen 1906-04-001926-04-05
Afbeelding Wibaut, Dr. F.M.F.M. (Floor) Wibaut 1905-09-001906-04-00
Afbeelding Tak, P.L.P.L. (Piet) Tak 1905-04-001905-09-00
Afbeelding Polak, Dr. H.H. (Henri) Polak 1900-00-001905-04-00
Afbeelding Vliegen, W.H.W.H. (Willem) Vliegen 1897-00-001899-00-00
Afbeelding Troelstra, Mr. P.J.P.J. (Pieter Jelles) Troelstra 1895-00-001897-00-00
Afbeelding Polak, Dr. H.H. (Henri) Polak 1894-00-001895-00-00

Meer over

Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over Kamerleden of bewindspersonen, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v, of per politieke partij? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op .

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.