Home > Kiezers > Stemmen

Stemmen

Alle Nederlandse staatsburgers van 18 jaar en ouder hebben stemrecht bij verkiezingen en referenda, tenzij bij rechterlijk vonnis het kiesrecht is ontzegd. Men kan stemmen voor:

Voor de gemeenteraden en eilandraden hebben ook niet-Nederlanders stemrecht, mits zij vijf jaar onafgebroken en legaal in Nederland verblijven.

Om te stemmen heeft men een stempas nodig die tijdig wordt toegstuurd, en een identiteitsbewijs. Het is ook mogelijk om een andere stemgerechtigde te machtigen . Voor de Provinciale Staten en voor de Tweede Kamer is het mogelijk in een andere gemeente te stemmen. Voor de Provinciale Staten is het dan wel nodig dat die gemeente in dezelfde provincie ligt.

Nederlanders in het buitenland kunnen voor de Tweede Kamer en voor het Europees Parlement een stem uitbrengen.

Stemmen door burgers

 • stempas
  Wie kiesgerechtigd is mag op de verkiezingsdag gaan stemmen. Ten minste veertien dagen daarvoor ontvangen de kiesgerechtigden een oproepingskaart om te stemmen in het op de oproepingskaart gemoemde stembureau.
 • bij volmacht stemmen

  Sinds 1928 is het mogelijk per volmacht te stemmen. Kiezers die niet zelf kunnen stemmen, bijvoorbeeld omdat zij in het buitenland op vakantie zijn, of omdat zij ziek zijn, kunnen op die manier toch hun stem uitbrengen. Ook personen die in bewaring zijn gesteld kunnen op deze manier stemmen.

 • in een andere gemeente stemmen
  Een kiezer die op de dag van de verkiezingen niet in zijn eigen woonplaats kan of wil stemmen kan een verzoek indienen in een andere gemeente zijn stem uit te brengen.
 • stemmen in het buitenland

  Als u als Nederlandse kiezer op de dag van de verkiezingen tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kunt u op verschillende manieren toch deelnemen aan de verkiezingen. Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten, waterschappen of gemeenteraad kan alleen een stem bij volmacht worden uitgebracht en voor zover het kiezers betreft die tijdelijk in het buitenland verblijven.


Meer over