Wetgeving Kabinet-Rutte III (2017 - )

  • 2018 
    Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. Hiermee wordt verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis geregeld. Daarbij wordt hun rechtspositie gewaarborgd en moet dwang zoveel mogelijk worden voorkomen en in tijd beperkt. De officier van justitie krijgt, in samenwerking met ketenpartners, een actieve rol als verzoeker. Zorg kan ook worden verleend als een patiënt daarmee niet instemt. Dat moet dan gebeuren op basis van een zorgplan. Onvrijwillige zorg mag alleen als uiterste middel worden gebruikt, nadat eerst een stappenplan is doorlopen.

  • 2018 
    Wet forensische zorg tot stand. Deze wet geeft officier van justitie en rechter de mogelijkheid om iemand met een psychische stoornis of geestelijke beperking die een strafbaar feit heeft begaan sneller geestelijke zorg aan te bieden. Daarmee moet worden voorkomen dat iemand ten onrechte in een justitiële inrichting terecht komt, daar waar forensische zorg nodig is. Goede zorg moet herhaling van strafbare feiten voorkomen.