Hercules II

Met dank overgenomen van EU monitor.

Hercules II was een programma dat tot doel had om de fraude, corruptie en andere onwettige activiteiten die de financiële belangen van de EU schaden te bestrijden. Specifiek richtte het programma zich op de uitbreiding van netwerken voor informatie-uitwisseling tussen de lidstaten, de landen waarvan de toetredingsprocedure is gestart en de kandidaat-lidstaten. Daarnaast verleende het programma operationele en technische ondersteuning aan de wethandhavingsdiensten van de lidstaten, met name de douaneautoriteiten.

Het programma legde de nadruk op samenwerking tussen OLAF, de bevoegde instanties in de lidstaten en de Europese Commissie. Op die manier beoogde Hercules II de lidstaten gelijkwaardige bescherming te geven.

Hercules II liep af in 2013. Per 1 januari 2014 ging het vervangende programma Hercules III van start.

1.

Meer informatie