Jhr.Mr. C.J.A. (Coen) de Ranitz

foto Jhr.Mr. C.J.A. (Coen) de Ranitz

Eenentwintig jaar de populaire burgemeester van Utrecht. Werd in 1948 tot veler verrassing (niet in het minst van hemzelf) als tamelijk onbekende ambtenaar benoemd tot burgemeester van de vierde stad van het land, nadat koningin Juliana de benoeming van Ridder van Rappard had verhinderd. Hoewel hij een 'jonker' was die met een deftig Haags accent sprak en ook regentske trekjes had, wist hij bij alle lagen van de Utrechtse burgerij het vertrouwen te winnen. Stond bekend vanwege zijn grote toewijding en goede contacten met de bevolking. Liet zelden verstek gaan bij jubilea, huldigingen of andere evenementen. Zette zich als ambassadeur van de stad in voor woningbouw, ontwikkeling van het stationsgebied (Hoog Catharijne) en uitbreiding van de universiteit. Sportief en muzikaal begaafd.

in de periode 1948-1970: burgemeester van Utrecht

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Constant Johan Adriaan (Coen)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 3 april 1905

overlijdensplaats en -datum
Driebergen (gem. Driebergen-Rijsenburg), 24 februari 1983

3.

Partij/stroming

partij(en)
partijloos

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/7)

  • hoofd afdeling hoger onderwijs (rang: administrateur), ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 1 september 1945 tot 16 november 1948
  • burgemeester van Utrecht, van 15 december 1948 tot 1 mei 1970 (benoemd bij K.B. van 16 november 1948)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/21)

  • voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds, Utrecht
  • lid bestuur diverse verzetsorganisaties

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
  • ereridder Johanniter Orde
  • erevoorzitter NWB (Nederlandse Wandelsportbond), vanaf september 1954

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Tijdens zijn burgemeesterschap werd Utrecht uitgebreid met de voormalige gemeente Zuilen en met delen van omliggende gemeenten.

uit de privésfeer (3/5)
  • Op het afscheidsfeest dat voor hem in 1970 in de Jaarbeurs werd gehouden, was ook koningin Juliana aanwezig
  • Bij zijn afscheid ontving ook zijn echtgenote de zilveren erepenning van de gemeente, vanwege haar activiteiten op maatschappelijk gebied (m.n. voor gehandicapte kinderen). Als geschenk van de bevolking werd ruim f 100.000 ingezameld voor een ontwikkelingsproject in Nepal.
  • Zijn vader was officier

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.