René van der Linden unaniem herkozen tot Voorzitter Raad van Europa Assemblee

Met dank overgenomen van Eerste Kamer, gepubliceerd op dinsdag 23 januari 2007.

Na twee succesvolle jaren is het mandaat van René Van der Linden (CDA) als Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) opnieuw met een jaar verlengd. De meer dan 600 leden van de PACE waren op 22 januari 2007 unaniem in de herverkiezing.

Zichtbaar

Onder het voorzitterschap van Van der Linden (vanaf januari 2005) is de zichtbaarheid van de Raad van Europa sterk toegenomen, de relaties met de nationale parlementen zijn fors verbeterd en speelt de PACE een groeiende rol als centrum voor de interculturele en interreligieuze dialoog op het Europese continent.

Bemiddeling

De relatie en dialoog met niet EU-lidstaten op het Europese continent heeft altijd de aandacht gehad van Van der Linden. Zo heeft de PACE een belangrijke rol gespeeld in de bemiddeling tussen Rusland en Georgië en ook het recente bezoek van de Voorzitter aan Wit-Rusland was zeer succesvol. Van der Linden heeft de hervormingsgezinden in Wit-Rusland de instrumenten van de Raad van Europa aangeboden om een nauwere relatie met de Europese structuur te kunnen opbouwen. Het was jaren geleden dat een hoge politieke functionaris Wit-Rusland had bezocht, en Van der Linden zijn bezoek werd dan ook als hoopvol en baanbrekend bestempeld.

Traditie

In zijn openingsspeech gisteren kondigde Van der Linden aan dat in het voorjaar van 2007 de aftrap zal worden gegeven voor een nieuwe PACE-traditie: een jaarlijks debat over de mensenrechten en democratie in Europa. Dit debat moet op nationaal niveau een vervolg krijgen met activiteiten en debatten over o.a. racisme en xenofobie en de strijd tegen geweld in het dagelijkse leven.

Prioriteiten

Andere prioriteiten die Van der Linden voor het jaar 2007 heeft gesteld zijn een versterking van de samenwerking met het Europees Parlement, een versterkte interculturele en interreligieuze dialoog en een toekomst gerichte aanpak van het partnerschap met Rusland. Ook zal Voorzitter Van der Linden zich blijven inzetten voor het democratiseringsproces in Wit-Rusland.

Geloofwaardig leiderschap

Het onderzoek naar de geheime CIA detentie centra zal komend jaar worden doorgezet. Van der Linden verwees daarbij naar de woorden van de directeur van 'Human Rights Watch': aangezien de Verenigde Staten er niet in slagen geloofwaardig leiderschap te tonen op het gebied van mensenrechten, moet Europa die taak op zich nemen. De waarden en normen waarvoor de PACE staat, moeten uitgedragen worden binnen Europa, maar zeker ook over de Europese grenzen. Van der Linden voegde daaraan toe dat hij in 2007 hoopt op groter succes voor de campagne voor de afschaffing van de doodstraf, te beginnen bij de landen met een waarnemerstatus bij de Raad van Europa, Japan en de Verenigde Staten; maar ook de Europese buurlanden Kazachstan en Wit-Rusland.

Grondrechtenbureau

Voorzitter Van der Linden riep ten slotte nogmaals op de werkzaamheden van de Raad van Europa niet te dupliceren in het nieuwe Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten. De Raad van Europa lidstaten die dwars lagen bij het vaststellen van het budget voor de Raad in 2007, zijn verbazing wekkend genoeg dezelfde landen die akkoordgingen met de oprichting van een Bureau dat miljoenen per jaar zal kosten en mogelijk werk van de Raad van Europa zal dupliceren.