Jean Monnet-programma

Met dank overgenomen van EU monitor.

Dit programma van de Europese Unie heeft tot doel de kennis over de Europese integratie te verbeteren. Met Europese integratie wordt bedoeld de totstandkoming van de Europese samenwerking en de institutionele, juridische, politieke, economische en sociale ontwikkelingen die daarbij komen kijken.

Sinds 2014 is het programma uitgebreid met onderwerpen die niet van oudsher deel uitmaken van het project. Zo kunnen bijvoorbeeld subsidies worden verstrekt voor cursussen en modules over Europees beleid en regelgeving voor de energiemarkt, of voor Europese aanbestedingsregels voor toekomstige ingenieurs en architecten.

In de begrotingsperiode 2007-2013 viel het Jean Monnet-programma onder het overkoepelende Leven Lang Leren-programma. Sinds 2014 maakt het programma onder dezelfde naam deel uit van het Erasmus+-programma. De Europese Commissie stelt in deze periode in totaal ruim 318 miljoen euro beschikbaar.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Het Jean Monnet-programma heeft drie doelstellingen:

  • het stimuleren van universitaire onderwijs-, onderzoek- en debatactiviteiten op het gebied van studie naar Europese integratie
  • het bevorderen van reflectie op belangrijke beleidsonderwerpen door middel van conferenties en themagroepen
  • het steunen van instellingen die actief zijn in het bestuderen van de Europese integratie.

Sinds de start van het programma in 1989 wordt in 68 landen actief gewerkt aan projecten van Jean Monnet. Bij deze projecten zijn jaarlijks zo'n 1500 hoogleraren en 500.000 studenten betrokken.

2.

Subsidie aanvragen

Er is subsidie beschikbaar voor studie- en onderzoekscentra en voor Jean Monnet-onderzoeksprojecten. In aanmerking komen universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs. Het land van oorsprong is geen criterium; alle landen ter wereld kunnen deelnemen.