Pakket programma's cultuur 2007-2013

woensdag 25 oktober 2006

Onderwijs - 25-10-2006 - 01:10

Het Parlement stemt in met de gemeenschappelijke standpunten van de Raad inzake vijf programma's op het gebied van cultuur.

Het betreft de volgende programma's:

  • ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007);
  • een actieprogramma op het gebied van een leven lang leren;
  • een programma "Europa voor de burger" ter bevordering van een actief Europees burgerschap;
  • een programma "Jeugd in actie";
  • het programma Cultuur.

De programma's lopen van 2007 tot en met 2013.

Hoewel het Parlement het gebrek aan aan de programma's toegewezen financiële middelen bekritiseert, wil het EP dat de programma's snel worden aangenomen zodat ze vanaf 1 januari a.s. van start kunnen gaan.

Het programma voor een leven lang leren omvat de programma's Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig en Jean Monnet. Er komt € 6,2 mrd voor beschikbaar. Voor MEDIA wordt € 671 mln beschikbaar gesteld voor de gehele periode 2007-2013.

Het doel van het Jeugd in actie programma is het verhogen van de deelname van jongeren aan de democratie en aan een actief burgerschap. Voor het programma wordt € 785 mln beschikbaar gesteld.

Het programma Cultuur is bedoeld om de mobiliteit van werknemers in de cultuursector te verhogen, de grensoverschrijdende uitwisseling van kunstwerken en cultuurobjecten te stimuleren en de interculturele dialoog te bevorderen. Daar is € 354 mln voor beschikbaar. Het programma Europa voor de burger krijgt een budget van € 190 mln.

Procedure: Medebeslissing, tweede lezing / Debat: 24 oktober 2006 / Stemming: 25 oktober 2006 / Gemeenschappelijke standpunten aangenomen

 

REF.: 20061020IPR11880