Dr. E.P. (Mom) Wellenstein

foto Dr. E.P. (Mom) Wellenstein

Dr. E.P. Wellenstein (1919-2016) was onder meer secretaris-generaal van de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, directeur-generaal voor buitenlandse handel bij de Europese Gemeenschappen en directeur-generaal voor buitenlandse betrekkingen bij de Europese Commissie.

in de periode 1960-1976: hoge ambtenaar EU

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Edmund Peter (Mom)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Scheveningen (gem. 's-Gravenhage), 20 september 1919

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 27 februari 2016

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • ambtenaar Kabinet der Koningin, van 1946 tot 1950
 • ambtenaar (vanaf 1952 sous-chef) Directie Europa, ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1950 tot 1953
 • werkzaam bij de E.G.K.S. (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) te Luxemburg, van 1953 tot 1957
 • secretaris-generaal Hoge Autoriteit van de E.G.K.S. (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) te Luxemburg, van 1960 tot 1967
 • directeur-generaal voor de Buitenlandse Handel bij de Europese Gemeenschappen, van 1967 tot 1970
 • belast met de ambtelijke leiding van de onderhandelingen inzake de toetreding van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken, van 1970 tot 1972
 • belast met de ambtelijke leiding van de onderhandelingen met niet-toetredende leden der Europese Vrijhandels Associatie (Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Finland, IJsland en Portugal), van 1971 tot 1972
 • directeur-generaal Buitenlandse Betrekkingen bij de Europese Commissie, van 1973 tot 1976
 • co-voorzitter voor ontwikkelingsvraagstukken in de Parijse Conferentie voor Internationale Economische Samenwerking (Noord-Zuid-dialoog), van 1976 tot 1977

4.

Nevenfuncties

 • travelling secretary World Student Service Fund in de Verenigde Staten, van 1945 tot 1946
 • lid Raad van Commissarissen Deli Maatschappij, van 1977 tot 1986
 • lid (later voorzitter) Examencommissie Buitenlandse Dienst, resp. Adviescommissie Aanstelling, ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1977 tot 1989
 • lid Raad van Advies (later lid Raad van Commissarissen) Amrobank N.V., van 1977 tot 1990
 • lid hoofdbestuur Europese Beweging in Nederland, van 1977 tot 2002
 • lid Raad van Commissarissen Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij (Shell), van 1978 tot 1988
 • adviserend lid Raad van Bestuur Unilever N.V. en Plc., van 1978 tot 1990
 • lid Nationale Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking, van 1980 tot 1992
 • voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael", van 1983 tot 1989
 • lid curatorium Europa Instituut, Rijksuniversiteit Leiden, van 1984 tot 1986
 • lid Adviesraad Vrede en Veiligheid (later Adviesraad Internationale Vraagstukken, commissie Vrede en Veiligheid), vanaf 1986
 • lid bestuur Stichting HBG, van 1989 tot 1991
 • voorzitter Stichting HBG, van 1991 tot 1994

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Europese Beweging in Nederland

5.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • Lyceum te Batavia (Ned.-Indië)
 • Lyceum te Bussum
 • gymnasium-b, tot 1937

academische studie
 • ingenieursopleiding (niet voltooid), van 1937 tot 1941
 • rechten Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, van 1946 tot 1951

eredoctoraten
 • eredoctoraat University of Edinburgh, 1976

6.

Wetenswaardigheden

ridderorden
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, december 1972

buitenlandse onderscheidingen
 • Grootofficier in de Orde van de Eikenkroon (Luxemburg), 1976
 • Grootofficier in de Kroonorde van België
 • diverse buitenlandse onderscheidingen

7.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "Vingt cinq Années de relations Extérieures de la Communauté Europénne" (1979)
 • "De Europese Gemeenschap, vooruitgang of verval?" (1983) (co-auteur)
 • vele artikelen en bijdragen
 


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.