Mr.Drs. B.J. (Bruno) Bruins

De link naar de uitgebreide versie van deze biografie is verlopen. U ziet nu de publieksversie.

foto Mr.Drs. B.J. (Bruno) Bruins
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl

Bruno Bruins (1963) was van 26 oktober 2017 tot en met 19 maart 2020 in het kabinet-Rutte III minister voor Medische Zorg (en Sport) op het ministerie van VWS. Hij was eerder, van 7 juli 2006 tot 22 februari 2007, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende III. Sinds september 2020 is hij interim-directeur van vervoersbedrijf HTM. De heer Bruins was onder meer werkzaam bij enkele vervoersbedrijven en voor de VVD in de periode 2000-2006 wethouder van Den Haag. Tevens was hij voorzitter van veiligverkeersorganisatie 3VO. In 2007 was hij waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg en in 2008-2011 directeur van vervoersbedrijf Connexxion. In 2012-2017 was hij bestuursvoorzitter van het UWV en in 2016-2017 tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Publieke Omroep. Sinds 1 september 2021 staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State.

VVD
in de periode 2006-heden: staatssecretaris, minister, staatsraad

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Bruno Johannes (Bruno)

geboorteplaats en -datum
Arnhem, 10 juli 1963

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/16)

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 7 juli 2006 tot 22 februari 2007
 • waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg, van 22 februari 2007 tot 1 november 2007
 • voorzitter Raad van Bestuur UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), van 1 januari 2012 tot 26 oktober 2017
 • minister zonder portefeuille, minister voor Medische Zorg, van 26 oktober 2017 tot 19 maart 2020 (gebruikte sinds november 2017 soms de aanduiding 'voor Medische Zorg en Sport')
 • interim-voorzitter Raad van Bestuur vervoersbedrijf HTM te 's-Gravenhage, van 28 september 2020 tot 1 september 2021
 • eigenaar BJB Advies, vanaf 2021
 • staatsraad, Afdeling advisering (Raad van State), vanaf 1 september 2021

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie; 2. hoger beroepsonderwijs (inclusief kunstvakonderwijs); 3. wetenschappelijk onderwijs; 4. beroepskolom; 5. studiefinancieringsbeleid en 6. internationale aspecten van het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs
 • Was als minister onder andere belast met geneeskundige zorg (cure), zorgverzekeringswet en zorgtoeslag, toezicht voedselkwaliteit, beroepen en opleidingen en arbeidsmarktbeleid zorg, preventie, gezondheidsbescherming, kwaliteitsbeleid, medische biotechnologie, genees- en hulpmiddelen, drugsbeleid en sportbeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/6)
 • voorzitter Raad va Toezicht Alrijne Zorggroep, vanaf 1 juni 2022
 • vicevoorzitter OCTAS (Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel), vanaf november 2022

vorige (2/24)
 • verkenner collegevorming gemeente Alphen aan den Rijn, van maart 2021 tot april 2021
 • gespreksleider gemeenteraad Den Haag over de gevolgen van de uitspraak van de rechtbank in de zaak De Mos/Guernaoui voor de Haagse politiek, van 1 juni 2023 tot 22 juni 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
ambassadeur UNICEF Den Haag

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Diende in 2006 een wetsvoorstel in tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek over de rechtspositie van studenten en raden van toezicht. (30.832)
 • Zag in 2019 af van indiening van een wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG II) over het onderscheid tussen hbo- en mbo-opgeleide verpleegkundigen. De positie van hen die een 'ouder' diploma hadden, kwam daarmee onder druk. Tegen het concept-wetsvoorstel kwam veel verzet.
 • Riep in maart 2020 na de uitbraak van corona in Nederland het LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen) in het leven, dat moest zorgen voor de inkoop van medische beschermingsmiddelen (in eerste instantie voor de reguliere zorg)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/5)
 • Bracht in 2019 de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Stb. 215) tot stand. Het bestaande stelsel van medezeggenschap wordt versterkt, onder meer door versteviging van de positie van de cliëntenraden. Verder komt er meer ruimte voor maatwerk. (34.858)
 • Bracht in 2019 een nieuwe Wet medische hulpmiddelen (Stb. 400) tot stand. Basis voor de wet zijn EU-verordeningen die als doel hebben de veiligheid van medische hulpmiddelen op verschillende manieren te waarborgen: door strengere regels voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen en door strenger toezicht op fabrikanten en hun producten die op de markt beschikbaar zijn. (35.043)
 • Bracht in 2019 samen met minister Grapperhaus de Wet experiment gesloten coffeeshopketen (Stb. 433) tot stand. Daarmee wordt het mogelijk te experimenteren met het via coffeeshops verhandelen van wiet voor recreatief gebruik. Het gaat daarbij om op kwaliteit gecontroleerde hasjiesj en hennep. Bekeken wordt of de handel uit de criminele sfeer kan worden gehaald. (34.997)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Kreeg in oktober 2018 in de Tweede Kamer ernstige kritiek op zijn in ogen van veel fracties te passieve houding bij het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis. Een door PVV'ers Agema en Wilders ingediende motie van wantrouwen kreeg echter alleen steun van PVV, SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK en FvD.
 • Viel op 18 maart 2020 tijdens een lang debat over de aanpak van de coronacrisis door oververmoeidheid flauw
 • Nam op 19 maart 2020 ontslag, omdat zijn herstel van oververmoeidheid te veel tijd zou vergen. Dat vond hij, gezien de verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis, onverantwoord.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • "Man met soul, maar zonder onderwijservaring", Staatscourant, 22 juni 2006
 • Leo Mudde, "Het wil maar niet lukken van het pluche af te komen", VNG Magazine, 9 maart 2007

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.