Subsidies voor kleine projecten

Veel subsidies van de Europese Unie zijn gericht op grootschalige projecten die vaak in grote internationale partnerschappen moeten worden uitgevoerd. Voor kleine organisaties en particulieren die grensoverschrijdende projecten willen starten vanuit Nederland bestaan er ook kleinere (niet EU-)subsidieregelingen.

European Youth Foundation

Dit fonds is in 1972 opgericht door de Raad van Europa en heeft als doel Europese jongerenactiviteiten financieel te steunen. Het gaat om activiteiten ter bevordering van vrede, begrip en samenwerking, waarbij respect voor mensenrechten, democratie, tolerantie en solidariteit centraal staat.

Intensivering bilaterale betrekkingen West-Europa