Europees Jeugdfonds (EYF)

Dit fonds is in 1972 opgericht door de Raad van Europa en heeft als doel Europese jongerenactiviteiten financieel te steunen. Het gaat om activiteiten ter bevordering van vrede, begrip en samenwerking, waarbij respect voor mensenrechten, democratie, tolerantie en solidariteit centraal staat.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Meer specifiek kunnen de projecten bestaan uit:

 • educatieve, sociale, culturele en humanitaire activiteiten met een Europees karakter
 • activiteiten gericht op het versterken van vrede en samenwerking in Europa
 • activiteiten gericht op promotie van nauwere samenwerking en beter begrip tussen jonge mensen in Europa, in het bijzonder door het ontwikkelen van informatie-uitwisseling
 • activiteiten bedoeld om gezamenlijke hulp in Europa en ontwikkelingslanden te stimuleren voor culturele, educatieve en sociale doeleinden
 • studies, onderzoek en documentatie over jeugdzaken

2.

Subsidie aanvragen

Aanvragers moeten vertegenwoordigers zijn van internationale, nationale of lokale niet-gouvernementele jongerenorganisaties, netwerken of structuren uit lidstaten van de Raad van Europa.

De subsidie wordt verleend in het kader van vier categorieën:

 • a. 
  de organisatie van internationale bijeenkomsten voor jongeren zoals seminars, conferenties, workshops en festivals
 • b. 
  de organisatie van andere activiteiten zoals speciale publicaties, nieuwsbrieven, informatiecampagnes, websites, cd-roms studiebezoeken
 • c. 
  ondersteuning bij administratieve kosten van internationale, nationale, en lokale jongerenorganisaties en netwerken
 • d. 
  de organisatie van pilotprojecten - jongerenbijeenkomsten of activiteiten gericht op de jaarlijkse prioriteiten van de Raad van Europa

De manier waarop subsidie kan worden aangevraagd verschilt per categorie. Een organisatie moet echter eerst geregistreerd zijn bij de European Youth Foundation.