Kaderprogramma voor Innovatie en Concurrentievermogen (CIP)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Het kaderprogramma voor Innovatie en Concurrentievermogen, afgekort CIP, had tot doel ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen in groei en innovatie. Steun aan die bedrijven moest op een eenvoudige wijze tot stand kwam. CIP was onderdeel van het zevende kaderprogramma voor onderzoek. Ook bedrijven uit landen van het Euro-Mediterraan Partnerschap mochten aan het programma deelnemen. Het programma liep van 2007 tot 2013 en had een budget van 3,6 miljard euro.

Het kaderprogramma bouwde voort op doelen van programma's die eerder van start waren gegaan, zoals Intelligente Energie voor Europa (IEE) en het milieuprogramma LIFE. CIP kende drie onderdelen:

  • programma voor ondernemerschap en innovatie (EIP)
  • programma ter ondersteuning van het ICT-beleid (ICY-PSP)
  • programma Intelligente Energie Europa (IEE)

Inhoudsopgave van deze pagina: