Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

Het Europees agentschap voor chemische stoffen is verantwoordelijk voor het regelgevend kader voor chemische stoffen: REACH.

Het ECHA is op 1 juni 2007 operationeel geworden en op 3 juni 2008 officieel geopend.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Helsinki

Locatie (land)

Finland

Grondslag

COM (2003) 644 - 1 Voorstel voor de verordening en bijbehorende oprichting van het Europees Chemicaliënagentschap

Oprichting

1 juni 2007

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Milieubeleid

2.

Werkzaamheden

Het agentschap is verantwoordelijk voor het beheren van de technische, wetenschappelijke en administratieve aspecten van het regelgevend kader voor chemische stoffen: REACH. Het ECHA heeft ook als doel om te zorgen voor een goede samenhang van deze aspecten binnen de wetgeving van de Europese Unie.

Het bureau geeft de lidstaten en de instellingen van de Europese Unie - waar bevoegd - advies over vraagstukken in verband met chemische stoffen.

3.

Organisatie

De belangrijkste onderdelen van het agentschap zijn:

  • Raad van bestuur: benoemt de uitvoerend directeur en heeft verder als voornaamste taken het controleren van de te volgen procedures in het agentschap en het goedkeuren van begrotingen en werkprogramma's
  • Een uitvoerend directeur: verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het Agentschap en het voorleggen van ontwerpdocumenten als werkprogramma's en jaarrekeningen aan de raad van bestuur
  • Een comité risicobeoordeling: verantwoordelijk voor het gedeelte van de adviezen van het agentschap waarin risico's voor de gezondheid van de mens of voor het milieu centraal staan
  • Een comité sociaal-economische analyse: verantwoordelijk voor het gedeelte van de adviezen waarin de sociaal-economische effecten van mogelijke wetgevingsmaatregelen betreffende stoffen centraal staan
  • Een comité lidstaten: verantwoordelijk voor het oplossen van potentiële meningsverschillen over ontwerp-besluiten

4.

Meer informatie