Grundtvig

Dit programma van de Europese Unie, dat onderdeel was van het onderwijsprogramma Leven Lang Leren, gaf subsidie aan acties in het volwassenenonderwijs die tot doel hadden:

  • het omgaan met de uitdaging van een vergrijzende Europese bevolking
  • het ondersteunen van volwassenen bij het vergroten van hun kennis en het verbeteren van hun vaardigheden

Tot 2007 was Grundtvig een actie van het onderwijsprogramma SOCRATES.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Acties die via Grundtvig werden ondersteund zijn:

  • zorgen voor meer mobiliteit van studenten in het volwassenenonderwijs; het doel was dat in 2013 minimaal 7.000 mensen in het buitenland hebben gestudeerd
  • speciale aandacht geven aan mensen in kwetsbare sociale groepen, met name ouderen en vroege schoolverlaters
  • stimuleren van samenwerking tussen instellingen in het volwassenenonderwijs in de EU
  • steun voor innovatieve acties en de uitwisseling daarvan
  • ontwikkelen van ICT-content en ICT-diensten
  • verbeteren van pedagogische methoden
  • beheren van instellingen in het volwassenenonderwijs

2.

Na 2013

De doelstellingen van het Grundtvig-programma vinden in de meerjarenbegroting 2014-2020 doorgang binnen het Erasmus+-programma. De naam Grundtvig is vanaf 2014 niet langer in gebruik.